Procesy a projekty

sdílet

...Aneb cez kvantovou mechaniku se podívat  na řízení. Skúsim tento problém kvantovej mechaniky formulovaný rakúskym fyzikom E. Schrödingerom...

sdílet

Co si myslíte, rozvíjí naše školství talent? Básnická otázka, že? Většina z nás si řekne: "ne." Proč? Lebo...

sdílet

Co všechno se podílí na tvorbě talentu? Je to jen řetězec nervových vláken přenášející elektrický impuls? Tak ako...

sdílet

Pokračuji v článku z předchozího týdne, kdy jsem zmínil pár scénářů, kdy, jak a proč se podvědomě uchylujeme...

sdílet

Zkreslené vnímání.  A proč jsme vůbec tak nastavení? Chráníme sebe samých? Zřejmě ano, ale nepomáhá to. Jestvuje zaujímavý...

sdílet

Dřív, než si všimneme, že jsme si vyjednali špatné podmínky smlouvy, použijme asertivitu a základy slovní sebeobrany. Áno,...

sdílet

Vracím se k tématu rolí manažera. Podľa Mintzberga môžeme manažérske roly rozdeliť do troch skupín: interpersonálné rozhodovacie informačné...

sdílet

...anebo akční učení se. Mám na mysli akčné, ako akcia. Učenie sa cez praktické ukážky. Cez akciu. Cez...

sdílet

Udělat průběžný průzkum je nevyhnutnost. Používame termín prieskum trhu, alebo marketingový prieskum. Znamená to aj prieskum vlastnej organizácie,...

sdílet

Mylně se předpokládá, že strategie je pouze o tom, že jak. Že jako dospějeme k cíli. Že jakou...