Schrödingerova kočka

…Aneb cez kvantovou mechaniku se podívat  na řízení.

Skúsim tento problém kvantovej mechaniky formulovaný rakúskym fyzikom E. Schrödingerom v roku 1930, ktorý prišiel s teóriou, že mačka v krabici môže byť súčasne živá, ale aj mŕtva preniesť do riadenia. Zjednodušene povedané, živou, alebo mŕtvou sa stane až v okamihu, keď tú krabicu otvoríme a presvedčíme sa.

Podľa vedca je 50% pravdepodobnosť, že pomyselnú mačku zabije v krabici nejaká kvantová udalosť. Pokiaľ je mačka v krabici jestvuje de facto vo viacerých možnostiach, teda ako živá, tak aj mŕtva.

Ak si to premietneme do zásad kvantovej mechaniky, musíme hovoriť o priestorovej superpozícii. Totiž, že vďaka vlnovej funkcii sa môže častica v jednom okamihu nachádzať na viacerých miestach.

A vlnová funkcia zaniká práve v momente, kedy danú časticu pozorujeme. V tom okamihu sa systém nachádza už iba v jednom definitívnom štádiu.

No a teraz si to skúsme preniesť do problematiky firemného riadenia.  Onou Schrödingerovou mačkou môžu byť naši ľudia, naše cash flow, vozový park, sklad  a pod. V Schrödingerovej teórii je však aj celkom prozaická rovina a to tá, že naša mačka má 50% šancu byť súčasne živá aj mŕtva aj preto, že v krabici sa nachádza rádioaktívny izotop, ktorý sa na 50% môže uvoľniť a tak sa živá mačka mení na mŕtvu. Podrobnejšie ide o to, že ten izotop sa rozpadá a v určitom momente je, aj nie je rozpadnutý. A to je tá spomenutá superpozícia. A táto rovina nám už začína pripomínať naše podnikanie a premenné v nej.

Tak napríklad skladové hospodárstvo, čo býva veľmi častým úzkym hrdlom mnohých firiem. Sklad je pre nás mnohokrát niečo, čo iba bezhlavo dopĺňame, nemysliac na naše cash flow. Obrazne povedané, je to niečo, čo pripomína práve spomínanú mačku. Máme iba 50% predpoklad, že to, čo máme na sklade aj predáme. Dokonca, ak v pravidelných intervaloch nekontrolujeme tzv. „stojáky“, príde nám, že tam tie stojáky, teda tovar, ktorý sa nehýbe, ani nie je. Preto sa radšej ani nepresvedčíme v duchu kvantovej mechaniky. Stojáky tam sú, aj nie sú zároveň. Pritom existuje aj šanca, že budú časom po záručnej lehote, alebo sa inak znehodnotia, alebo sa mení ich cena, alebo…Tých premennných, /kvantových možných udalostí/ je veľa.

Áno, jav Schrödingerovej mačky môže v nás vyvolať určité uspokojenie, až pocit istoty a bezpečia, že je 50% šanca, že všetko je na poriadku, že máme všetko pod kontrolou, lebo je 50% šanca, že to tak práve je. Že mačka je ešte stále na žive…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Pexels,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář