Subjektivní a objektivní – část I

Chcete se podívat radši na video? Téma Subjektivní a objektivní probíráme zde.

Další díl seriálu o často zaměňovaných slovech je zde. Dnešní téma bude velmi objektivní :). V rámci jednání, rozhodování a vedení lidí ve firmách, či organizacích se snažíme o to být objektivní. Co to ale znamená? Pod pojmem objektivní myslíme mít posbíraná (tvrdá) data a z nich při rozhodování vycházet.

Pro lepší pochopení se podíváme na vysvětlení obou pojmů do slovníku:

  • Objektivní = věcný, nestranný, neutrální, neosobní, realita existující venku
  • Subjektivní = osobní, nevěcný, předpojatý, jednostranný, realita popisovaná z vnitřního pohledu

Co z toho plyne? Především náš pohled na věc, či člověka bude vždy subjektivní. Je to náš názor a to dokonce, když součástí našeho názoru jsou nějaká objektivně vypadající čísla. A právě čísla bývají často kamenem úrazu. Máme totiž přehnanou víru v to, že číslo je vždy objektivní. Přece taková čísla, jako obrat jsou jasná, objektivně zjistitelná. No možná, což vám řekne každý člověk, který účetnictví jen trochu rozumí.

V té souvislosti se mi vybavuje plamenná diskuse top managementu jedné firmy včetně jejich majitelů, kde byly hned tři naprosto objektivní čísla obratu za loňský rok. A ty tři čísla se od sebe lišila řádově o desítky až jednotky stovek miliónů. Jeden vzal sumu vystavených faktur, druhý vycházel z toho, co skutečně prošlo skladem se započítáním dobropisů a třetí rovnou započítal předpokládané nemalé procento vratek (byl to internetový obchod), které rozhodně v nejbližším měsíci nastane.

Takže z mého pohledu je třeba se spíše detailně domluvit na tom, co přesně budeme měřit a pak se domluvit, že budeme vycházet ze stejných dat. Jinak je hádání se o tom, co je objektivní jen zbytečná ztráta času a i čísla budou subjektivní.

V uvedeném příkladu to bylo nakonec celkem jednoduché. Ale existuje přece spousta věcí, které nejde změřit, ale přesto jsou pro chod firmy důležité – např. motivace, loajalita, spokojenost zákazníků. Co s tím? O tom příště :).


 

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Gratisography/ Ryan McGuire

Photos 35189

www.freerangestock.com 

 

Sdílet na:
Michal Henych

Michal Henych

Michal Henych působí mnoho let v oblasti systematického rozvoje manažerů. Jeho přístup a názory na to, jak management dělat úspěšně, můžete lépe poznat z mnoha článků, které publikuje i na tomto portálu. Zkušenosti zde uvedené čerpá z mnoha desítek firem a od stovek manažerů, které za poslední roky při své práci poznal.

Komentář