Vedení lidí

sdílet

O motivácii sa už toho popísalo veľa. Tiež máte dojem, že sa tento termín už takmer sprofanoval, lebo...

sdílet

Samozřejmě, nejlepší je mít ve firmě ty najlepší. Ale kdo jsou nejlepší? Na prvý pohľad je to nelogické....

sdílet

Ako manažéri, počuli Ste už zrejme o tom, že niekto z vašich ľudí bude pracovať iba do výšky...

sdílet

Do pracovného procesu nám prichádzajú okrem mileniálov /generácia Y/, už aj postmileniáli /generácia Z/ a čochvíľa už aj...

sdílet

Co bude v přímé souvislosti s  time managementem? Pravděpodobně zejména smysl pro důležitost a cíl. Už na inom...

sdílet

Mám na mysli vědení týmu. Čo všetko musím spraviť, aby som predišiel rozpadu môjho tímu, resp. ,aby som...

sdílet

Vracím se k tématu rolí manažera. Podľa Mintzberga môžeme manažérske roly rozdeliť do troch skupín: interpersonálné rozhodovacie informačné...

sdílet

Jaké role má kvalitní manažer? Je v silách manažéra byť človekom s viacerými rolami, napr. byť aj dobrým...

sdílet

Může být konflikt pozitivní? Pravděpodobně ano, ale musíme tomu dopomoci i my. Konflikt je energia, ktorá sa nahromadí,...

sdílet

Ve spojitosti s motivací nás napadnou dvě věci: odměna a postih. Dvě kategorie motivátorů, jako základ motivace. Je...