Pozitivní konflikt

Může být konflikt pozitivní? Pravděpodobně ano, ale musíme tomu dopomoci i my.

Konflikt je energia, ktorá sa nahromadí, či už chceme, alebo nie. Nahromadí sa, akosi časom, a v sociálnych interakciách. A potom príde náhle uvoľnenie. Spôsob, akým sa to udeje, nám bude vypovedať o tom, či je to pozitívne, alebo negatívne. Samozrejme, je to subjektívne, ale, ak to bude sprevádzané ostrou výmenou názorov, bude každému jasné, že je to negatívne.

Ako docieliť, aby konflikt bol pozitívny? No v prvom rade, by sme mali vedieť konflikt nejakým spôsobom usmerniť, teda riadiť. Alebo, inak povedané, mať ho pod kontrolou. Čas a javy, ktoré predchádzajú samotnému konfliktu nesú určité charakteristické znaky. Máte to, ako s približujúcim sa, dajme tomu, záchvatom. Hraničná situácia, ktorá, ak sa prekročí, z medicínskeho hľadiska, nastane nezvratná reakcia organizmu. V podobe horúčky, nekontrolovateľného výbuchu hnevu a pod. Obdobne to bude aj vo firme.

Vždy pôjde o dlhodobé neriešenie krízovej situácie.

Ako a prečo prichádza ku konfliktom?

  • slabá, alebo povrchná komunikácia
  • nedostatočný tok informácií
  • zadržiavanie informácií
  • skrytý boj o pozície, moc..
  • nereálne očakávania
  • prenos, protiprenos…
  • rozdielna hodnotová orientácia, /kultúra, hodnoty../
  • vnímanie nespravodlivosti

To je iba určitý výsek možných príčin a situácií, kedy môže vzniknúť konflikt. Obdobné to bude, či už vo firme, alebo aj mimo nej, v rodine, resp. v inej sociálnej skupine.

Podľa toho, ako konflikt spracujeme, môžeme byť na konci porazeným, alebo víťazom. Najlepšie však bude, keď pri konflikte nebudeme rozmýšľať v týchto intenciách. Teda, žiaden víťaz, žiaden porazený. V určitom bode, ak ho vieme zachytiť, môžu všetky strany spory získať. A tak sa dostávame k riadeniu konfliktu. Alebo k jeho usmerneniu. A to už hovoríme o onom pozitívnom konflikte.

Ak sme vo firme, kde nie je jasná stratégia, ciele, vízia…väčšinou ani nevznikne konflikt. Pestuje sa kultúra prežitia zo dňa na deň. O ničom sa nediskutuje. Nič sa nevylepšuje. Nič sa neriadi.

Naopak vo firme, alebo v sociálnej skupine, kde o niečo ide, teda máme nejaký cieľ, skôr či neskôr príde ku konfliktu. A ak budeme chcieť, tak dokonca ku pozitívnemu. A o to nám predsa pôjde.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, RACOOL,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář