Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.
sdílet

Škandinávia, to nie je len Ikea, ale na druhej strane Ikea vyjadruje celú Škandináviu. Začíname Dánskom. Hneď po...

sdílet

V skratke ide o Time managment, alebo ešte lepšie o určenie si priorít. My si môžeme veci akože dobre naplánovať, ale...

sdílet

O čom pojednáva daná teória? V skratke, ide o hypotézu, že jazyk určuje spôsob, ako vnímame okolitý svet. To však potom...

sdílet

Pred pár dňami sme sa vybrali do Zürichu. Okrem povinnej jazdy po pamiatkach, sme si povedali, že čo...

sdílet

Čo hovorí Paretovo pravidlo? Jednoducho interpretované, že 20% príčin vyvolá 80% následkov. Aké sympatické! Teda inak povedané, bude...

sdílet

Jednoducho napísané, Wrightovci boli úspešní predovšetkým pre ich vieru v úspech a preto, že to jednoducho chceli. O...

sdílet

Opäť jeden z článkov, ktorý poukazuje na možnosť preniesť zákon z iného odboru do oblasti riadenia, resp. manažmentu....

sdílet

Tentokrát jsem si termín, resp. námět zapůjčil z oboru kriminalistiky, kde Modus operandi popisuje způsob spáchání trestného činu....

sdílet

Naratívy, alebo to, čo je pre opis nejakého deja, osoby a podobne charakteristické. Naratívom by však nemal byť...

sdílet

Zvolil som takýto provokatívny nadpis zámerne. V poslednej dobe, keď som hľadal námet na písanie článku o riadení...