Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom troch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o managemente. Riadi zastúpenie farmaceutickej spoločnosti na Slovensku a zároveň spolupracuje s firmou TrimCon.
sdílet

...anebo akční učení se. Mám na mysli akčné, ako akcia. Učenie sa cez praktické ukážky. Cez akciu. Cez...

sdílet

Účelem blogu není suplovat klasický novinový článek. Neraz sa čitatelia pohoršujú nad obsahom blogu, ktorý neprináša nejaké dáta....

sdílet

Mnohokrát mylně předpokládáme, že potenciální zákazník už ví, co má dělat. Neví... V nejednej marketingovej kampani sa ide...

sdílet

Je lepší přežít za více peněz než za levné peníze skončit. Parafrázujem výrok ekonómov, ktorí hovoria o dôležitosti...

sdílet

Uspokojit zákazníky z jiných kultur je mistrovství. ...Predovšetkým v komunikácii. Už na inom mieste som písal o načúvaní...

sdílet

Udělat průběžný průzkum je nevyhnutnost. Používame termín prieskum trhu, alebo marketingový prieskum. Znamená to aj prieskum vlastnej organizácie,...

sdílet

S reklamou je to problematické. Pravděpodobně ji přijmeme, i když jí nevěnujeme velkou pozornost. Slovným spojením "na pozadí"...

sdílet

Status quo: hodnota stavu věcí.  Něco, co má za určitých podmínek známky neměnnosti. Náš vzťah k dosiahnutiu určitej...

sdílet

"Vôľa k pravde núti k otvorenosti, vôľa k moci k uzavretosti." 1. Začal som slovami filozofa  K. Jaspersa....

sdílet

Snažím sa vyhýbať priamo téme pandémie a jej dopadu na dianie v oblasti riadenia, biznisu, korporátov, či malých...