Myšlení a přesvědčení

Těchto pár dnešních řádků věnuji popisu stavu, když si myšlení přispůsobujeme svému přesvědčení, i když mnohokrát může být mylné.

Deje sa to približne takto: snažíme sa neistotu z toho, že nie všetko vieme hneď uchopiť, pochopiť, alebo dostatočne vysvetliť, potlačiť nejakou skratkou, obídením problému, alebo aj rýchlym vysvetlením a popisom stavu.  A v nasledujúcom kroku hľadáme pre svoje tvrdenie nejaké alibi, resp. potvrdenie. Mimochodom, takto fungujú aj polopravdy, lži, hoaxy, ktoré sú tiež iba skratkami na ceste hľadania a nachádzania pravdy. A tá je určite oveľa viac náročná a neraz nie priama a tŕnistá…A to je pre nás samozrejme nepohodlné. A tak si to zľahčíme, aj keď tam niekde, na začiatku toho procesu, si v náznakoch, uvedomujeme, že si hľadanie pravdy a skutočné riešenie problému uľahčujeme.

Potvrdzovanie mylného presvedčenia, alebo mylného predpokladu prebieha viacerými spôsobmi. Ľudská myseľ je v tom naozaj flexibilná a tvorivá; jednak si vypomôžeme vlastnou skúsenosťou, alebo situáciou, ktorá sa odohrala niekomu inému. Alebo sme si o tom niekde prečítali, alebo počuli, alebo, že to tvrdí AI? Túto rovinu už tiež nemôžeme vylúčiť. Algoritmy sociálnych sietí sú nastavené rôznou „morálkou“…

A takto je problém, akoby vyriešený. Máme odpoveď, aj keď možno mylnú a to nás naplní istotou, aby sme mohli ďalej fungovať, napr. aj v biznise, alebo v riadení.

Tak poďme si to premeniť na drobné vo firemnom fungovaní. Firmy, ktoré nedostatočne, alebo mylne, podľa horeuvedenej stratégie, formulujú svoj problém, tak ich to v budúcnosti bude stáť nemalé finančné, aj ľudské hodnoty a zdroje. Stratégia sa stáva zdrapom papiera, lebo nevidíme v takomto prípade problém a zároveň ani cieľ.

A tento proces má potenciál mať maximálny negatívny dopad na interpersonálne vzťahy. Začneme posudzovať na základe mylných predpokladov. A to sa už dotýkame psychologických termínov: prenos a protiprenos.

Firmy, kde takto fungujú, sú viditeľné a citeľné už „z diaľky“, čo je vlastne dobré. S takýmito je do akéhokoľvek obchodu vstupovať nanajvýš nebezpečné…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Direct_Media ,

freerangestock

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář