Motivace jako psychologický termín

O motivácii sa už toho popísalo veľa. Tiež máte dojem, že sa tento termín už takmer sprofanoval, lebo s ním narábame v organizáciách už takmer denne a tak chtiac-nechtiac kĺžeme už iba po povrchu významu samotnej motivácie? A takto už akosi zabúdame na fakt, že je to predovšetkým psychologický termín. Týka sa mentálnych procesov, ktoré sú závislé od viacerých faktorov, ako napr. vek, možno dokonca národnosť, skúsenosti, myslím si, že už menej vzdelanie, či sociálny status.

Motivácia je vnútorný tlak smerujúci k vykonaniu nejakého úkonu. A ( dopravným) prostriedkom k tomu bude emócia, resp. túžba, alebo potreba. Vnútorným tlakom a spúšťačom, alebo tým palivom k vykonaniu bude vôľa.  Ak výber v organizácii zadáme profesionálom z oblasti psychológie, máme možnosť zistiť vôľové vlastnosti toho ktorého uchádzača pomocou testov a simulovaných situácií.

Pri vôľových vlastnostiach je dobré skúmať zároveň aj charakterové vlastnosti. V organizácii budeme potrebovať človeka s vôľovými vlastnosťami smerujúcimi k niečomu pozitívnemu. Skôr disponovať vôľou ku zmene k lepšiemu a nie napr. vôľou k moci.

Vôľa ako schopnosť človeka spraviť zmenu, najlepšie k lepšiemu. V takom prípade bude emócia k tomu potrebná, pozitívna, ako aj túžba a potreba. Zoberme si napr. už spomenutú vôľu po moci, u manažéra, v tej ktorej organizácii. Pokiaľ vychádza iba z emócie aktéra, ktorý sa túži stať riaditeľom bez pozitívnej spätnej väzby od tímu, prípadne širšieho okolia, bude pravdepodobne ovplyvnený negatívnou túžbou a potrebou byť nadriadený ostatným, teda aj vôľou iba po moci, nie vôľou byť vzorom, učiť, viesť a pod.

Vráťme sa teraz späť k samotnej motivácii. Byť motivovaný, alebo automotivovaný ešte nemusí zákonite znamenať pozitívnu vlastnosť. Ak je však zároveň sprevádzaná pozitívnou emóciou, potrebou, túžbou a vôľa bude vôľou ku zmene k lepšiemu, bude to zároveň znamenať aj to, že osobnosť  aktéra bude konzistentná a zrelá.

Takže na začiatku je dôležitejšie, čo je to za človeka a až potom, či ho niečo ženie spraviť nejaký úkon. Je medzi nami plno automotivovaných ľudí, ktorí sú však sociopatmi túžiacimi iba po moci. Tých nebude treba motivovať ani pochvalou, ani platom…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Unsplash,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář