Nejlepší pro firmu

Samozřejmě, nejlepší je mít ve firmě ty najlepší. Ale kdo jsou nejlepší?

Na prvý pohľad je to nelogické. Nemôžeme mať tých najlepších vo firme zároveň aj ja, aj vo vašej firme, a aj v ďalšej. Toľko tých najlepších zasa nie je. No to je pravda, pôjde skôr o to, mať tých najlepších pre náš druh podnikania, tých najlepších pre našu organizačnú štruktúru, kultúru. Tých najlepších pre napĺňanie našej stratégie a cieľov.

..To je odkaz hlavne pre kvalitných uchádzačov o prácu, ktorí však boli odmietnutí. A jedným z dôvodov odmietnutia pri naozaj kvalitných uchádzačoch s výbornými zručnosťami, môže byť práve kultúra, štruktúra, typ firmy…Práve z tohto dôvodu som pri výberoch kvalitným uchádzačom vysvetľoval práve tieto dôvody.

Príkladom môže byť malá komorná rodinná firma hľadajúca uchádzača. Komu dať prednosť? S porovnateľnými zručnosťami a schopnosťami ľudí prichádzajúcich, na jednej strane z rodinnej firmy, alebo na druhej strane, uchádzačom z „korporátu“.  Určite by som v tomto prípade menej zariskoval, ak dám prednosť tomu z rodinnej firmy. Ale…A to už hovoríme o ďalších nastaveniach firmy a o samotnom nastavení manažéra. A myslím tým aj osobnostné nastavenie a priority manažéra. Niekto viac riskuje. Niekto ide na istotu.

Tak , ak sa mám vrátiť k počiatočnej otázke, že kto sú vlastne tí najlepší, tak ak si zoberieme už iba tých zručnejších a schopnejších, tak odpoveď bude nejednoznačná. V jednej firme to bude jedna množina ľudí, v druhej tá druhá, ale môžu sa aj prelínať.

Ja som napríklad za rôznorodú skupinu, čo do veku, pohlavia, a možno aj vzdelania a zručností. V mojom type podnikania denná rutina vyžaduje rôznorodé zručnosti. A to, či bude prioritou, aby sa mi ľudia hodili kultúrne, strategicky, organizačne, bude predznamenávať môj firemný vývoj a napĺňanie strategických cieľov.

No a už iba pod čiaru, ak politici, inak antisystémoví,  nemajú stratégiu, ani ciele kam chcú doviesť štát, tak obsadzujú neschopných ľudí do vedúcich pozícií štátnych inštitúcií a podnikov. Pokiaľ im ide o zlyhanie štátu, tak sú na dobrej ceste.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, rawpixel

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář