HR v štáte „neosocialistickom“

Je tristné pozorovať, ako si štát nevyberá tých najlepších.

A myslím si, že to platí tak pre Slovensko, ako aj pre Českú republiku.

Viac razy som mal možnosť nazrieť do výberových mechanizmov v štátnych inštitúciách. Viete ako to väčšinou prebiehalo? Vyzerá to tak, že ľudia sú častokrát už vopred vybraní, samozrejme tým pádom to nemusia byť vždy tí najlepší. Príklad: zažil som ho na Ministerstve práce soc. vecí a rodiny SR, resp. aj na nemenovanom Miestnom úrade v Bratislave. A tých príkladov je omnoho viac. Človek je na nejaké miesto dočasne poverený z vlastných radov. Vypíše sa konkurz, lebo sa podľa zákona musí. Naivní uchádzači si pripravia povinnú a nevyhnutnú agendu, od registra trestov až po overené osvedčenia o vzdelaní, prídu, zúčastnia sa. Dajú zo seba to najlepšie. A v nádeji čakajú na výsledok. Na „prekvapenie“ výberové konanie vyhráva človek, ktorý  na tom mieste bol už v minulosti so statusom: „poverený“. No dobre, ale veď, aká je pravdepodobnosť, že keď sa zúčastnia ďalší piati, že niekto z nich nebude lepší v prezentovaní sa seba samého, že nemá lepšiu koncepciu rozvoja, že nepreukáže lepšie zručnosti a znalosti? No, žiaľ, vyzerá to tak, že nikto už nemôže byť paradoxne lepším. …Keďže podľa zákona sa musia uverejniť výsledky z takých výberových konaní, máme tak možnosť si neskôr prečítať: čuduj sa svete onen poverený človek získal najviac bodov v každej položke. Na základe akej matrice sa to vyhodnocovalo ostáva tajnosťou. Podľa všetkého išlo iba o subjektívne udeľovanie bodov a následné sčítane. Aké jednoduché! Na ministerstve som zase pre zmenu zažil, že sa rozdal test z právnych noriem a zákonov. Onen vyvolený mohol vopred vedieť otázky, že áno? Kto si pamätá také veľké penzum zákonov, vyhlášok, usmernení? A o čom hovoria teoretické znalosti tohto druhu?

Nie tak dávno som si všimol na webe vypísanie výberového konania na stredný manažérsky post: „Vedúci referátu“ a jednou z podmienok bolo aj vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa. Spozornel som, niežeby som mal  niečo proti 1.stupňu vysokoškolského vzdelania, iba mi to v tomto prípade pripadalo zvláštne. Až keď som našiel na webe, že človek, ktorý je na danej pozícii ako dočasne poverený má vzdelanie 1.stupňa vysokej školy.

Následne som pozrel na webe už vyhodnotenie z daného výberového konania. Všetci ostatní, ktorí neuspeli, boli ľudia s 2. stupňom vysok. vzdelania. Viac než zaujímavé.  A to, prepitujem, onen úrad vedú ľudia z novej politickej kultúry. Aspoň podľa strán, za ktoré kandidovali, by to tak malo byť. Nie sú to žiadne staré štruktúry s neokomunistickými maniérmi. No napriek tomu, ako to už je, kultúra „balšája“ pretrváva v nás…a v štátnych inštitúciách ešte dlho bude…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, rawpixel,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář