Moc v managemente znamená boj

Spravidla, ak už hovoríme o moci v podmienkach spoločností, firiem, a to akýchkoľvek, štátnych, alebo privátnych, spravidla bude na mieste hovoriť aj o boji o moc a o prevzatí moci.

Aby ste ma rozumeli, pre mňa moc bude mať vždy negatívnu konotáciu. Je to pravdepodobne mojím hodnotovým nastavením. Verím však, že nás bude väčšina, teda aspoň predpokladám, že medzi našimi čitateľmi, študentami LIGS University, študentami iných škôl, alebo aj predstaviteľmi firiem a spoločností, ktorých týmito príspevkami chceme osloviť.

Firma a jej manažment, ktorá je postavená na demokratickom základe, teda má vedenie horizontálne, svoju moc, v tomto prípade skôr kompetencie, prerozdelí nielen medzi manažment, ale aj medzi zamestnancov. A nebude z toho stavu v akejsi neistote, práve naopak, prerozdelením kompetencií, (v tomto prípade naozaj už nemôžeme hovoriť o moci ako takej) sa stratégia môže, paradoxne, posilniť, lebo je zdieľaná veľkým počtom zamestnancov. A tak aj dosiahnutie cieľov čiastkových, resp. generálneho cieľa firmy je reálnejšie, rýchlejšie, kvalitnejšie a stav na konci je udržateľný.

Naopak, z pohľadu autokrata, resp. autokratického manažmentu, je to predovšetkým o moci. O boji o moc a následnom vydobytí si moci. A tam, kde sa bojuje, ako sa ľudovo vraví, sú aj obete. A obeťami vo firme sa tak razom stávajú samotní ľudia, mimochodom to najcennejšie čo firma má, neraz aj stratégia, a napokon aj nízka schopnosť dosiahnutia cieľov a udržanie si status quo.

Nechcem tým v žiadnom prípade naznačiť akési čierno-biele rozdelenie firiem, kde v tých štátnych sa vždy bojuje o moc, kdežto v tých privátnych sa moc vždy prerozdeľuje. Určite nie. Viacej razy som už použil toto hrubé rozdelenie aj v iných článkoch, ale skôr za účelom lepšieho uchopenia javov v manažmentoch a ich charakteristík, ktoré sa samozrejme vývojom menia. V každom prípade, pre lepšiu predstavu, zoberme si takú politickú stranu a sme doma…Ale opäť, bude záležať na akých princípoch strana vznikla a funguje. Paradoxne, aj medzi nimi nájdeme politické startupy a inde zase silný boj o moc, ktorá dokonca, pomôžem si známym názvom z beletrie, chutí…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Freerange Public Domain Archives,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář