Management a prírodovedné zákony

Ak Ste pravidelnými čitateľmi mojich článkov na našich stránkach, akiste si všimli, že som venoval hneď celý blok témam, ktoré mali priblížiť platné zákony skôr v prírodných vedách aplikované na riadenie.

Zo začiatku to bola, priznávam, skôr taká hra. Vybral som si zaujímavý zákon, ktorý som sa snažil vysvetliť cez našu oblasť, oblasť riadenia.  Je možné, že občas to bolo napasované tak trocha silou, inokedy to zase zapadlo ako lego.

V každom prípade to bolo dobrodružstvo  a aj keď si uvedomujem, že som sa pohyboval neraz na  hrane vedeckosti, áno, aj manažment je vedecký odbor, prišlo mi to ako dobrý spôsob nekonvenčným pohľadom sa pozrieť na management.  A čo je asi najdôležitejšie, takýmto spôsobom bolo možno ľahšie uchopiť procesy, ktoré sú inak iba ťažko uchopiteľné pre väčší okruh čitateľov. (Ak mám na pamäti ešte stále pretrvávajúcu nedôveru ľudí v management. Neraz sme písali na našom webe o tom, ako je ešte pre mnohých táto oblasť neuchopiteľná, mnohokrát nevedecká, týkajúca sa iba riadenia veľkých firiem „veľkými riaditeľmi“.

Doba však už natoľko pokročila, že management prestáva byť iba tým riadením v technokratickom význame.  A že predsa len sme už, /nie všade) postúpili od riadenia zo začiatku technickej revolúcie a toľko spomínaného Baťovského riadenia, (pri všetkej úcte k nemu), ale predsa len sme už niekde inde.  Z riadenia sa stáva postupom času nielen súčasť kultúry, ale aj determinant kultúry. A tak už riadime v nejakých formách prakticky všetci, ak aj nie zrovna ľudí, svoj tím, tak seba samého. A tak nevdojak sa prehupneme občas, a ani to inak nejde, do oblasti filozofie, psychológie, sociológie. A ak píšeme o marketingu, tak aj neurológie.  (Určite Ste už zachytili, že E. Musk vo svoje firme Neuralink Corp. prezentoval, že prvý raz úspešne implantovali mikročip do mozgu ochrnutého človeka…) Áno aj to je súčasť managementu.  Alebo keď sa zmieňujeme o frontálnom laloku v mozgu pri preferenciách pri výbere tovaru.

Management, riadenie, sa stáva vskutku obrovskou oblasťou s mnohými presahmi do viacerých odborov. A to je dobré.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář