Manažer a jeho role

Jaké role má kvalitní manažer?

Je v silách manažéra byť človekom s viacerými rolami, napr. byť aj dobrým lektorom? Vychádzajúc z praxe, predpokladám, že je to iba jedna z mnohých zručností, dokonca rolí, ktoré by mal manažér ovládať. Okrem toho, že vedie, manažuje ľudí, tím, nakoniec aj seba samého, priberá ďalšie roly. Je mentorom, koučom. Môže byť aj mediátorom, hovorcom, konzultantom. Aj psychológom, terapeutom, učiteľom v prenesenom význame slova. A dokonca, neraz preberá aj rolu rodiča a to najmä v rodinných firmách.

Samozrejme, v tých menej žiaducich situáciách, alebo firemných príbehoch, môže byť dokonca aj nežiaducim. Nepriateľom v širokom význame slova. Teda bude mať rolu akéhosi outsidera.

Čo bude v prvom rade ovplyvňovať množstvo rolí manažéra? Najmä kultúrne a hodnotové nastavenie spoločnosti. Predstavme si mamutí podnik, kde svojho manažéra ledva niekto z radových zamestnancov uvidí niekedy na živo. V takomto prípade iba ťažko prevezme manažér na seba rolu podporovateľa, učiteľa…, mediátora a pod. Samozrejme, on sa tak môže cítiť, ale reálne to tak nebude. Každý jeden zamestnanec, ak sa ho na to opýtate anonymne, tak vám odpovie, že je to proste šéf, občas nepriateľ, nežiaduci a pod. Toto je tá situácia, ktorá sa pravidelne opakuje v mamutích podnikoch, skôr s účasťou štátu a je jedno, či ide o strednú Európu, Rusko, alebo trebárs USA.

Okrem kultúrneho nastavenia, bude ovplyvňovať rolu manažéra aj organizačná štruktúra a typ vedenia. Aj v obrovskej, nadnárodnej spoločnosti sa môže vyprofilovať manažér, ktorý bude mať viaceré roly, od učiteľa, lektora, až po mediátora, a dokonca aj otca, opäť v prenesenom význame slova a bude to aj pre radového zamestnanca uveriteľné a odpovie vám, že to tak cíti. Zoberme si firmu Apple, Google. Neviem, ako je to s Teslou? Alebo je tu ešte príklad Amazonu, či Facebooku.

Tieto technologické firmy vedú tvorivé osobnosti. Moderní manažéri, možno mierni egocentrici, možno aj trocha sociopati, ale ľudia im veria, a cítia, že sú pre nich niekým vo viacerých roliach..

Otázkou je, čo je vlastne lepšie: tento typ manažérov s viacerými rolami, alebo manažéri, ktorí sú veľkými šéfmi, a majú iba tú jednu rolu, byť proste veľkými šéfmi. Opäť, vychádzajúc z praxe, som za ten prvý typ riadiacich, ktorí prebrali na seba viaceré roly. Dôležité je totiž pre zamestnancov to, že im vytvárajú emóciu, občas aj zápornú, ale veľa razy kladnú. A že majú pocit, že tú každodennú rutinu zdieľajú s nimi. Aj preto sú zaužívané v týchto technologických firmách veľké spoločné okázalé mítingy, kde príde samotný manažér, majiteľ, riaditeľ a rozpráva o firme, a každý jeden pod pódiom má pocit, že rozpráva aj o ňom. Cítia podporu, vidia lektora, učiteľa, mamu, otca…A o to ide. O spoločný príbeh.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Tero Vesalainen,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář