Různé druhy motivací

Ve spojitosti s motivací nás napadnou dvě věci: odměna a postih. Dvě kategorie motivátorů, jako základ motivace. Je to však mnohem složitější.

Odmena ako pozitívna motivácia v práci je de facto všetko, čo nám spôsobí dobrý pocit, resp. uspokojí nejakú našu potrebu. Tak teda tu je určitý zoznam motivátorov:  ak som pochválený, dostanem peňažnú odmenu, väčšiu kanceláriu, dobrého kolegu, možnosť pracovať z domu, možnosť zúčastňovať sa porád vedenia, možnosť využívania PC, mobilu aj na privátne účely, možnosť využívania služobného automobilu aj na privátne účely, ísť do kantíny na obed za lepšiu cenu, možnosť zúčastniť sa spoločného tímbildingu, možnosť pracovať pre kvalitnú značku, možnosť využiť vlastné zručnosti, byť pochválený pred kolegami…Je toho celkom dosť, čo nás môže uspokojiť, resp. vyvolať pozitívne pocity.

Je zaujímavosťou, že viacerí autori samotnú finančnú odmenu už ani nezahŕňajú medzi motivátory. Ja si myslím, že motivátorom by to mohlo byť v prípade, že odmena je flexibilná a závislá od viacerých faktorov: napr. výkonu, práci naviac, zodpovednosti, zručnostiach, prispôsobeniu sa, lojalite, invenčných postupov a pod.  Preto nie je nič horšie, ak finančná odmena je automatická a odstupňovaná napr. iba odpracovanými rokmi, či nadčasmi…

Postih, sankcia, trest je zasa negatívnou motiváciou. Je vôbec na mieste? Nie je skôr demotivujúca? Do veľkej miery určite. Preto s ňou treba zaobchádzať veľmi opatrne a poriadne to zvážiť. Predpokladám, že v školách, u žiakoch, je často pedagógmi využívaná, avšak mnohokrát neadekvátne, nesprávne a má skôr opačný účinok. Vo firmách to bude obdobné. Je nanajvýš náročné a pritom potrebné v takýchto situáciach zachovať objektivitu a spravodlivosť.

A opäť sme pri typoch organizácií. V jednej firme určité chovanie zamestnanca je odmenené pochvalou a v inej môže byť identické chovanie podkladom pre trest…A sme pri výberoch ľudí. Preto je dôležité mať vo firme ľudí s určitou, podobnou, hierarchiou hodnôt. Zároveň sa môže stať, že to, čo je pre jedného odmenou, môže byť pre iného postihom…Aj to môže byť dôsledkom odlišnej hodnotovej orientácie. Aj preto, ak máme väčší tím, a ľudia v ňom pracujú na rôznych stupňoch zodpovedností a trebárs majú rôzne vzdelanie a prichádzajú z odlišných socio-ekonomických pomerov, musíme voliť pri tom ktorom zamestnancovi odlišné motivátory.

 

Inšpirované: 1. vlastními závermi z výberov, resp. riadením a vedením ľudí.

2. J. Urban, „Motivace a odměňování pracovníku“, vydalo Grada, Praha 2017.

3. J. Adair, „Efektivní motivace“,  vydalo Alfa Publishing, Praha 2004.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

 

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář