Iba do výšky svojho platu

Ako manažéri, počuli Ste už zrejme o tom, že niekto z vašich ľudí bude pracovať iba do výšky svojho platu, alebo nakoniec Ste si to s veľkou pravdepodobnosťou povedali aj Vy sami.

Nie je na to nič zlé, pokiaľ si to v určitom rozpoložení pracovných povinností proste poviete, lebo Vás dostihne zlé rozhodnutie, alebo nie najvhodnejší time management, alebo…tých príčin môže byť celá rada. A nakoniec to bude obdobné aj u Vašich pracovníkoch. Horšie to je, ak je to myslené a precítené v hlave s úplnou vážnosťou. To sa už pravdepodobne niečo deje so samotnou osobnou motiváciou. Človek stojí na prahu straty zmyslu.

V teórii sa píše o tom, že v tomto štádiu si svoju nepohodu zo straty motivácie a zmyslu človek začne vyvažovať peniazmi. Logické. Absurdné to však začne byť vtedy, keď takýto pracovník sa nenaštartuje ani pri markantnom zvýšení platu. Mnohokrát dochádza k absurdnej situácii, keď obrazne povedané, asistentka riaditeľa začne zarábať viac, než riaditeľ, respektíve majiteľ…A vtedy všetci zúčastnení zisťujú, že nie je to otázka peňazí.

V duchu: „Dobre ostanem, ale iba za podmienky takého a takého platu“ je cesta do pekiel. Z hľadiska psychologických pochodov, ide o trestanie okolia, za to že „ja“ strácam zmysel toho, čo robím. Svojich kolegov, ale nakoniec aj seba samého. A trestám okolie za to, že ostanem a to vysokým platom a seba tým, že vlastne ostávam aj napriek tomu, že som stratil zmysel.

No dobre, tak existuje nejaký návod, ako nestratiť zmysel? Zrejme nie. Ale jestvuje pár preventívnych postupov.  Napr. možnosť rastu, realizácie svojich zručností, dobré psychohygienické podmienky, dobrý kolektív, pochvala, uznanie a tak podobne. Áno, pokiaľ niekto zotrváva stále na jednom pracovnom zaradení, no napriek tomu, že  je v ňom dobrý, zabehnutý, zručný, stráca opakujúcou sa dennou pracovnou rutinou, zmysel toho, čo robí. Potom sa pýta  sám seba, a čo?, čo ďalej?, čo tým zmením, keď aj tak všetko naokolo je nanič.

Na záver, dá sa s tým pracovať, ale v určitom štádiu si musíme zákonite povedať, že každý je nahraditeľný. Áno, aj manažér, aj zamestnanec.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář