Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.
sdílet

Zítra pojedu opět autem nebo zkusím vlakem?  Co je lepší, co efektivnější, rychlejší a pohodlnější? Takovou otázku si...

sdílet

Platy a mzdy letí vzhůru? Je až s podivem, jak nyní před volbami, ale i po volbách se jednotliví...

sdílet

Již delší dobu se poukazuje na to, aby se navýšily limity při platbách bezkontaktní kartou. Proč? Nemusíme zdůrazňovat,...

sdílet

Pokud novela daňového zákona projde bez problémů sněmovnou, tak podnikatelé s příjmy do 800 tisíc Kč ročně už můžou...

sdílet

Nepříznivá a závažná situace související s výskytem a následným rozšířením Koronaviru – Covid 19 v celé České republice se...

sdílet

Environmentální aspekty v managementu organizace sehrávají významnou roli v rámci ochrany životního prostředí. Organizace, které chtějí přistupovat k životnému prostředí...

sdílet

Environmentální systém managementu dále jen EMS zpravidla organizace zavádějí v návaznosti na systém managementu kvality a vytváří tak integrovaný...

sdílet

Norma EN ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) je ve své podstatě vodítkem ke zlepšování výkonnosti a naplňování strategických...

sdílet

O zavedení a zlepšování systémů řízení kvality QMS ve firmách bylo publikováno velmi mnoho. Nicméně, moje dva následující...

sdílet

Včasné úhrady vystavených faktur rovná se zpravidla finanční zdraví ve firmě. Pro každou firmu je včasná úhrada všech...