Bez kontrol u nás – nemyslitelné!

Pokud novela daňového zákona projde bez problémů sněmovnou, tak podnikatelé s příjmy do 800 tisíc Kč ročně už můžou hradit paušální daň. V podstatě jde o to, že již nemusí hradit zálohy na zdravotní a sociální pojištění, a do dubna následujícího roku doplácet daň. Ušetří se tím zbytečné vypisování a papírování různých tiskopisů daňového přiznání. Tito podnikatelé již nemusí vést složitou podrobnou evidenci a zatím panuje příslib, že se tito podnikatelé nedočkají daňových kontrol ze strany finančního úřadu. Platí však, že tito podnikatelé již nebudou moci realizovat odečitatelné položky a ani slevy na dani z příjmu. Otázkou tedy zůstává, kolik podnikatelů se do tohoto nového každoměsíčního placení vlastně zapojí. Ministerstvo financí slibuje funkčnost nového systému a dobrovolnost podnikatelů. Dále zdůrazňuje minimalizaci kontrol ze strany finančního úřadu.

Nalejme si však čistého vína! Skutečně odpadnou kontroly státních orgánů a institucí? Samozřejmě, že je to celé nesmysl. Státní kontroly byly a budou. A budou zas a stále chodit a kontrolovat firmy a podnikatele Koronavir – neKoronavir – Je potřeba zdůraznit, že u nás v České republice je celá řada kontrolních orgánů a institucí. Avšak nejedná se pouze o finanční úřad, který nakonec stejně kontroly bude provádět. Ale jsou zde další kontrolní orgány. Například Inspekce práce (pracovněprávní vztahy, klasické BOZP, vyhrazené technické zařízení), státní zdravotní dozor – hygieny, státní požární dozor – hasiči, státní zemědělská a potravinářská inspekce a další.

Co je u nás zarážející, je zejména skutečnost, že jednotlivé kontrolní státní orgány nejsou provázané a tedy se dostatečně vzájemně neinformují o navštěvovaných kontrolách a jejich formách. Informace se dostaví pouze tehdy, pokud jde o cílenou koordinovanou kontrolu (společná kontrola například Inspekce práce, hasiči) a podobně. Většina kontrol probíhá standardně podle plánů, ale bohužel také podle podaného podnětu. Zde je potřeba zdůraznit že český člověk je zpravidla „nespokojený věčný stěžovatel“ a rád si stěžuje na všechno a na všechny. Státní kontrolní orgány mají za úkol kontrolovat zaměstnavatele, ne zaměstnance. A tudíž všechny kontrolní orgány mají plné ruce práce a naříkají kolik; a jak jsou neustále vytíženi a přetíženi. Bohužel v České republice neexistuje jednotná metodika ani jednotný model a ani vzájemná provázanost těchto státních kontrol. Například vím o firmách, kde státní kontrola nebyl více než 10let, na druhou stranu do některých firem chodí několikrát ročně. Proč tomu takto je? Na to nikdo nedokáže odpovědět.

Ještě nedávno současný předseda vlády sliboval maximálně dvě státní kontroly ve firmě ročně.  Ale co naplat, pokud se ve dveřích firmy objeví inspektor a jde o třetí kontrolu, nemůže s tím zaměstnavatel v podstatě nic udělat. Protože inspektor si kontrolu prostě provede, ať již je na podnět nebo dle plánu. Poněvadž není informován o předešlých státních kontrolách. A tak se bohužel stává, že jeden kontrolor a inspekce kontroluje totéž, například proškolení zaměstnanců a druhá kontrola duplicitně za měsíc, taktéž to samé, tedy zase proškolení zaměstnanců a další dokumenty. Pokud se nad tímto někdo skutečně zamyslí, musí nutně dojít k tomu, že kontrolovat kontrolované je nesmyslné, neefektivní a hlavně neproduktivní. Firma se v danou chvíli nemůže pořádně věnovat zakázkám a své práci. Zpravidla zaměstnavatel běhá kolem inspektorů a nevěnuje se pořádně tomu, čemu se věnovat má. Sehnat zakázky – vyrábět – prodávat – odevzdat daně. Státní zaměstnanci neradi slyší, že napřed se musí zakázka sehnat – vyrobit s přidanou hodnotou – dobře prodat a odevzdat daně; no a z daní jsou živeni právě i tito státní úředníci. Přílišné státní kontroly jsou kontraproduktivní a nepomáhají nikomu a vlastně ničemu.

Zastáván názor, že státních kontrol je příliš mnoho. Tam, kde ve firmě působí odborný garant pro danou oblast (například odborně způsobilá osoba OZO v požární ochraně PO, OZO prevenci rizik BOZP, účetní s kvalifikací, revizní technik, manažer kvality) není nutné často kontrolovat pořád dokola to, co již někdo kontroloval. Na to jsou ve firmě a mimo firmu určení specialisté a experti a další odborně technické služby. Samozřejmě že státní kontrolní orgány mít musíme, protože jsou podnikatelé poctiví a zodpovědní a pak také ti nezodpovědní a nepořádní. Ale je potřeba kontrolovat sofistikovaně, smysluplně a efektivně. Podnikatelé nesmí být donekonečna časově zatěžování zbytečnou a nesmyslnou administrativou.

Je proto potřeba si položit otázku. K čemu vlastně vede taková byrokracie? A má vůbec v dnešní digitalizované době smysl, aby stát vynakládal na tyto opakované kontroly pro kontroly další a další finanční prostředky?

Čerpáno a použito:

  1. vlastní zkušenosti s ochranou zdraví na pracovištích
  2. praktické poznatky BOZP.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář