Včasná úhrada vystavených faktur

Včasné úhrady vystavených faktur rovná se zpravidla finanční zdraví ve firmě. Pro každou firmu je včasná úhrada všech odeslaných faktur nesmírně důležitá. Ať už se jedná o mikrofirmu, menší či střední firnu, vždy je skutečná splatnost vystavených faktur důležitá. A to zejména pro další finanční řízení a celkové zdravé finance firmy. Podnikatelé mají zpravidla nastavenou splatnost faktur dle dohody ve smlouvách a objednávkách s jednotlivými subjekty tak, aby se předešlo zbytečným nepříjemnostem v termínech plateb. Podle posledního průzkumu je u více než 56% podnikatelů současná splatnost faktur obvykle nastavená na dva týdny, tedy 14 či 15 dní.

Všichni víme, že v tomto jsou zranitelnější nejmenší firmy tedy mikrofirmy, či menší firmy. Včasné neproplacení vystavených faktur neprospívá ani větším firmám, které nemůžou investovat zejména do dalšího rozvoje firmy.

Nastává tedy otázka, co se děje, pokud například 1/3 odběratelů firmě včas neplní své závazky a vystavené faktury neuhradí v termínech splatnosti. V případech, kdy firma má dostatečnou finanční rezervu z minulých období lze některé finanční absence pokrýt, ovšem zůstává otazník, na jak dlouho a co je potřeba provést za opatření, aby se situace neopakovala a dále se neutěšená finanční situace ve firmě nezhoršovala.

Některé firmy při vzniklých finančních problémech využívají různých finančních produktů u bank například Financování faktur, nebo Kontokorent či jiných podobných produktů, kterými se snaží vybalancovat momentální finanční nerovnováhu v daném období.

Existuje řada nástrojů, jak platební nekázeň postupnými kroky zlepšovat a finanční prostředí stabilizovat tak, aby alespoň 90% všech stěžejních plateb docházelo v termínech splatnosti faktur. Na trhu existují různé účetní a ekonomické programy „vysílající“ po lhůtě splatnosti již upomínky s přílohou neuhrazené faktury za dané období. Avšak mezi ty nejzákladnější patří osobní jednání o dodržení dohody mezi partnery. Aby k opakovaným platbám po splatnosti nedocházelo. Nesčetných výmluv na včasné nezaplacení faktur typu „schvalování faktur“ až po „vzniku dostatečné disponibilní situaci“ je opravdu hodně.  Ale častá platební nekázeň nesvědčí v rámci dlouhodobých vzájemných partnerských vztahů ani jedné straně. Proto je nutné se situací neuhrazených faktur v termínu splatnosti důsledně zabývat. Následky nepřicházejících plateb mohou firmu v konečném důsledku ohrozit nejen v jejím dalším rozvoji, ale může nabourat i stanovený termín odeslání mezd, což představuje nebezpečí ztráty lidských zdrojů, dále vzniká blokace nákupu materiálů, potažmo riziko omezení výroby a ztráty lukrativních zakázek. Věřím, že takový scénář si žádný manažer nepřeje.  

Včasné úhrady faktur svědčí o finančním zdraví firmy a zvyšuje důvěryhodnost podnikatele. Naopak opakované zpožďování plateb tedy úhrad po termínu splatností svědčí o nezájem plnění vzájemných dohod mezi podnikateli. Pro udržení zdravých financí a rozvoj firmy se každý podnikatel musí pravidelně platební morálkou jednotlivých podnikatelů zabývat.

Čerpáno a použito:

  1. Námět Profit – Kde ta platba je?
  2. Vlastní zkušenosti z lektorské práce.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, mohamedhassan,

freerangestock

 

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář