Koronavir verzus podnikání

Nepříznivá a závažná situace související s výskytem a následným rozšířením Koronaviru – Covid 19 v celé České republice se týká každého z nás. Zasahuje do všech oblastí, včetně podnikání, a dotýká se přímo či nepřímo každé oblasti. Všichni si uvědomujeme, že nejde pouze jen jakýsi nebezpečný vir, ale smrtící virus zabíjející obyvatele nejen v Evropě, ale dokonce na všech kontinentech planety.

Závažnost tohoto nebezpečného viru spočívá v tom, že jde v podstatě o nové epidemiologické onemocnění, které není zatím dostatečně prozkoumáno. Nebezpečná je zejména jeho rychlost šíření a vysoká infekčnost. Bohužel v současné době neexistuje na něho účinná očkovací látka, tedy konkrétní vakcína (zatím je v testování). Ty, které jsou v současné době doporučovaná, jsou v krajních případech původně směřovaná na podobné onemocnění. Takže mohou pomoci jen u některých infikovaných pacientů.

Přiznejme si, že nás všechny překvapilo, s jakou rychlostí a razancí „Koronavir“ udeřil nejen  v České zemi, ale i v ostatních zemích. Nástup byl tak rychlý, že jeho prudký výskyt u nás ještě před měsícem nepředpokládal ani sebevětší skeptik.

O to více pochvalme představitele státu za vyhlášení nouzového stavu, jejich zodpovědný přístup, rozhodnost a rychlost. Ač se objevují kritici, jsme na špičce v rychlosti a zvládání této nelehké a zejména nové mimořádné situace, na kterou nikdo nemohl být zcela připraven. Nouzový stav totiž nastavil bezodkladné striktní opatření, které doslova a do písmene zatím „zabrzdilo“ příliš rychlé a zejména nekontrolované rozšíření tohoto infekčního onemocnění s fatálními následky.

Vyhlášení „Nouzového stavu“ a s tím spojená všechna opatření k zabránění šíření se ukazuje jako klíčová. Nastala celá řada zákazů a opatření.

Zákazy – například zákazy shlukování lidí, zákazy pořádání veřejných akcí (výstavy i vzdělávací akce), zákaz provozu provozoven například – posilovny, koupaliště, solária, sauny, kluby, knihovny nebo galerie; zastavení výuky škol, postupné uzavírání a kontrola hranic s okolními státy, zákaz cestování mimo státní hranice, zastavení provozu – zavření restaurací, obchodů – kromě potravin, lékáren, čerpací stanic PHM. Zákaz provozu ubytovacích zařízení (kromě firem a školních), omezení maloobchodního prodeje a další zákazy.

Důležitá opatření zejména osobní hygieny – povinnost nošení roušek, respirátorů či jiné ochrany. Dodržování odstupu osob alespoň 2 metrů, dodržování hygieny rukou – používání dezinfekčních prostředků na alkoholické bázi (ne bázi octa nebo sody), důsledná dezinfekce madel a úchopových míst, používání ochranných rukavic v obchodní síti s potravinami; a celkově doporučené zásady osobní hygieny a čistoty. To jsou podstatná opatření a dodržujme je, jsou pro nás.

Můžeme tedy říci, že se na chvíli zastavilo více, než si kdo dovede představit. Nejprve služby poté postupně i výroba (dokonce největší zaměstnavatel Škoda auto).

Každopádně v těch firmách, kde ještě provoz zůstal, se v současné době provádějí nezbytná opatření na ochranu zdraví zaměstnanců – od dezinfekce rukou při vstupu, nošení roušek, dodržování vzdáleností mezi zaměstnanci. Také vstupní dezinfekční rohože, dále platí zákazy pro zaměstnance pohybovat se v jiných než ve svých určených firemních prostorách – dílny, sklady, kanceláře. A pochopitelně pravidelný a důsledný úklid pracoviště určenými a účinnými čisticími a dezinfekčními prostředky.

Musíme si uvědomit skutečnost, že opatřením na ochranu zdraví obyvatel a zaměstnanců ve firmách získáme drahocenný čas. Čas na to, abychom se sofistikovaně připravili. Což v praxi znamená zabezpečit technicky a personálně zdravotnická zařízení na případně přicházející silnější vlnu, kulminaci vzniklou možným přenosem infikovaným lidí.

Máme skvělé lékaře, zdravotní setry, zdravotníky, epidemiology, lékárníky a další zdravotnický personál. Máme skvělé hasiče a také Polici ČR. Všichni se zapojili a odvádějí v těchto dnech profesionální práci. Těm, kteří jsou v první linii, před těmi se musíme sklonit a musíme si jich v této těžké situaci vážit.

Nutno podotknout, že většina obyvatel se v těchto složitých časech snaží všemožně pomáhat. Ať už s výrobou či dodávkami roušek či dezinfekcemi, nebo s další pomocí.

Jsou bohužel i tací, naštěstí je jich minimum, kteří i v této nelehké době jen kritizují, lamentují. Tímto nepomohou nikomu, ničemu a zejména ani sobě, ani ostatním.

Je na nás všech, jak budeme v této mimořádné situaci disciplinováni, ukáznění a důslední. Zda budeme poctivě nosit roušky, dodržovat mezi sebou minimálně 2 metrové odstupy a desinfikovat si důsledně ruce a uskutečňovat všechna epidemiologická nařízení. Já osobně „věřím“, že většina z nás je v takovýchto zásadních věcech zodpovědná. Ostatně první statistiky naznačují, že důsledná ochrana a prevence přináší pozitivní výsledky pro postupné uvolňování některých zákazů a opatření.  

 Popřejme si optimismus, soudržnost a zastavme se a zamysleme, jak dále žít. S pokorou, tolerancí, láskou a vírou vše ustojíme. A děkujme za to, kde žijeme. Zdraví je to nejcennější co máme. Nyní si to uvědomujeme stále více.

Čerpáno a použito:

  1. Námět – časopis „Moje zdraví“ – Koronaviry
  2. Vlastní zkušenosti s prevencí a ochranou zdraví na pracovištích

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Chance Agrella,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář