Platy, mzdy a ceny letí vzhůru

Platy a mzdy letí vzhůru? Je až s podivem, jak nyní před volbami, ale i po volbách se jednotliví politici předhánějí ve všem, co se týká příjmů platů a mezd. Nízko příjmovým skupinám obyvatel slibují až nesplnitelné. Obyčejným pracujícím lidem zase nadstandardní platy a mzdy a ostatním také potřebnou dávku blahobytu. O důchodcích psát nebudu, neboť tohle je samostatná kapitola; koneckonců každý soudný člověk domýšlí, kdo si kupuje hlasy jedné skupiny obyvatel.  Že se nějak pozapomíná na děti, studenty a zejména rodiny s dětmi nikoho u nás nepřekvapuje. Avšak je to velmi smutné a navíc neomluvitelně. O standartní rodině s dětmi však není dnes v podstatě slyšet.

Jak tomu ve skutečnosti vlastně je? A proč jsme ujišťování o přidávání platů, mezd a příjmů všem? Přesto jsme z médií jsme denně ujišťování o vznikajícím blahobytu pro všechny. Bohužel pomalu a postupnými kroky začíná všechno kolem nás zdražovat. Ceny se zvyšují už napříč všemi segmenty. Ceny energií – elektřina, plyn, teplo a vodné a stočné, až několikanásobně. Dále zdražují stále produkty jako benzín a nafta. A také potraviny, dokonce skokově se navyšují ceny například ovoce, zelenina, maso a další produkty. Pozor- potraviny potřebujeme denně. Avšak vzhůru letí ceny u automobilů, nových i ojetých, dále u stavebních výrobků a nehorázné až skandální ceny jsou u nemovitostí.

Někdo může namítat, že vláda ani pracovní expertní skupiny nedělají nic pro zastavení nebo alespoň omezení nekontrolovaného růstu cen. Domnívám se, že skutečnost je zcela jiná. Oni totiž celou dobu pro udržení cen nedělali a nedělají „vůbec nic“. Jenom vedou debaty a diskuse a nanejvýš konstatují, jak všechny věci kolem nás hezky pěkně zdražují. Aktivity kolem zrušení DPH u energií je pouze akce na určitou dobu a bohužel přichází velmi pozdě. Vše se odehrává a schovává za pandemií tedy Covidovou krizi, přičemž přece vidíme a slyšíme, že se navyšují ceny všude kolem nás. Ceny se zvyšují jak v zemích V4 tak v celé Evropské unii, ale i ve státech za hranicí Evropské unie. Dílčí pozitivní kroky podniká pouze Česká národní banka v podobě úrokových sazeb.

Neustále a nekontrolované zvyšování cen vytváří přirozeně tlak na všech frontách na růst platů a mezd. Vzniká tedy otázka, jaká je inflace?  A pokryje vůbec naše navýšení platu a mzdy inflaci tedy všechny zvýšené náklady životních potřeb? A zbude nám něco v peněžence? Je alespoň nějaká predikce, že nastane snížený cen, nebo alespoň zastavení růsti cen? Pochopitelně, že ne. Pojem „Kupní síla“ všichni známe. Stále méně a méně si za své platy a mzdy nakoupíme potraviny či jiné zboží, nemluvě o autech, bytech a službách. Prázdná peněženka a prázdnější taška z běžného nákupu se stává nepříznivou realitou. Zrychlující se inflace jednoznačně pohltí navýšení platů i mezd. Každopádně stát by měl podporovat nejvíce ohrožené skupiny obyvatel a nezvedat platy těm, kteří mají relativně dobrou práci ve státním sektoru, zejména pak jistou. Úkolem každé vlády je udržení životní úrovně střední třídy společnosti. A v neposlední řadě je potřeba myslet na nejzranitelnější nízko příjmové skupiny obyvatel a eliminovat rizika vzniku dlouhodobé chudoby.

Inspirace, čerpáno, použito:

  1. Námět: Mzdy v Česku – Hospodářské noviny
  2. Ekonomické noviny a události.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář