Systém managementu kvality QMS – 1.část

O zavedení a zlepšování systémů řízení kvality QMS ve firmách bylo publikováno velmi mnoho. Nicméně, moje dva následující články se věnují spíše mým praktickým poznatkům, které jsem při zavádění a zlepšování systémů řízení kvality získal.

Už slyším zase ty „nářky a povzdechy“ některých manažerů a zaměstnavatelů, jak je systém řízení kvality náročný z hlediska časového. Zejména, co se týká nekonečné evidence všech dokladů, tedy „neustálého papírování“.

Někteří dokonce tvrdí, že systém řízení kvality, není nic jiného, než pouhé papírování a zase papírování. Avšak věřte mi, já si toto rozhodně nemyslím. Protože existují firmy, které systém řízení kvality zavedly tak, aby byl nejen funkční a efektivní, ale pro firmu velmi přínosný.

Při zavádění je nutné postupovat tak, aby systém kvality korespondoval se všemi firemními procesy a bylo zmapováno ve firmě skutečně všechno podstatné, ať již se jedná o výrobu s výrobky s přidanou hodnotou nebo poskytování kvalitních služeb.

A zde se musím vrátit zase na téma řízení lidských zdrojů, tedy lidí, kteří kolem systému řízení kvality pracují. Domnívám se, že jde hlavně o to, kdo systém řízení kvality zavádí a kdo jej poté udržuje.  A dále se o něj stará a následně pečuje. Musíme si uvědomit, že o systém řízení kvality je nutné se kontinuálně starat, což v praxi znamená, že ne jej jedenkrát za čtvrt roku nebo jedenkrát za půl roku takzvaně „oprášit“, ale neustále jej plánovat. Aplikovat, zlepšovat a pochopitelně nakonec vyhodnocovat. Systém řízení kvality není pouze záležitosti představitele managementu kvality, ale skutečně všech zaměstnanců.

A co audity systému řízení kvality vlastně firmě přináší? Audity systému řízení kvality ve firmě, a to jak interní, tak poté externí, jsou již jen jakési závěrečné shrnutí. Přičemž smyslem, a to je potřeba zdůraznit, rozhodně není vytýkání nedostatků (všech možných doporučení, neshod.) Mělo by se jednat o: „nezávislé objektivní hodnocení dané situace a též odborné poradenství“, které slouží pro další zlepšování nastaveného systému řízení kvality. Aby se vědělo, v čem a kde musí firma přidat v rámci firemních procesů, aby se posunula dále.

V této souvislosti někdy slýchávám pojem „nemůžeme firmu přizpůsobit normě, ale je potřeba opačně normu přizpůsobovat firmě“. Tady je zřejmě konsenzus někde uprostřed, přičemž se domnívám, že v systému řízení kvality je důležité promítnout podstatné firemní aspekty firmy a správně nastavit firemní procesy.

Ostatně pokud postupujeme v souladu s mezinárodní normou EN ISO 9001:2008 (ČSN EN ISO 9001:2009) a její novelou EN ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) nemáme se čeho obávat. Pozitivní výsledek se zcela jistě dříve nebo později dostaví.

  1. Tabulka

 

Komentář k tabulce: uvedená tabulka se týká hodnocení dodavatelů zboží a služeb podle určených kritérií s cílem vyhodnocení kategorie pro optimalizaci dodavatele.

 Zavedení nebo také neustále zlepšování systému managementu kvality QMS ve firmě podle novely EN ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) je pro firmu nepochybně přínosný.  Sledování a vyhodnocování všech stěžejních ukazatelů se zpětnou vazbou posouvá firmu k naplnění strategických cílů.

Čerpáno a použito:

  1. Zkušenosti s auditováním systému řízení kvality QMS
  2. Vlastní zkušenosti z lektorské práce.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, rawpixel,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář