Když si jen myslíme, předpokládáme, ale nepřemýšlíme

Jedná se o situace, když si jen myslíme a domýšlíme na místo toho, abychom přemýšleli.

Poznáme to všetci veľmi dobre. Domýšľame si, že by to tak, či onak, mohlo dopadnúť. Myslíme si a predstavujeme si, že to tak, či onak, bude. Áno, je to akiste pohodlnejšie. Sú to však iba naše projekcie z minulosti. Naše skúsenosti. Respektíve prevzaté skúsenosti iných. Alebo naučené teórie. V konečnom dôsledku je to naša podvedomá tendencia si veci zjednodušiť. Pochopiť. Obsiahnuť. A nakoniec mať to pod kontrolou. Či dokonca, mať nad tým moc.

A stačí tak málo. Premýšľať. Áno je tu ten efekt, že keď niečo tak, či onak, dopadlo už tri razy za sebou, je veľká šanca, že to bude obdobné aj po štvrtý raz. /Už sme o tom písali: „Occamova britva nielen v podnikaní.“/tu

V tomto článku však chcem poukázať ani nie tak na pravdepodobnosť výsledku pri určitej početnosti obdobných výsledkov z minulosti, ako na to, že jav, alebo situácia, nedopadne tak, či onak, len preto, že je to naše prianie. Alebo, že by tak mala dopadnúť, lebo si myslíme, že najpravdepodobnejšie sa dostaví určitý výsledok len na základe našej podvedomej, či vedomej fixovanej predstave o možnom výsledku.

Čo znamená premýšľať? Robiť analýzu a syntézu. Pracovať s možnými scenármi vývoja. Neskĺznuť ku tendencii Dunning-Krugerovho efektu, kedy práve tí menej kompetentní v určitej oblasti majú tendenciu veci rýchlo vyriešiť, pomenovať  a robiť predčasné závery. /Tiež sme o tom už písali: „Dunning-Krugerov efekt v manažmentu.“/tu    Lebo to chcú mať podvedome pod kontrolou a hlavne, keďže ich určitá vec, situácia, prevyšuje a svojimi znalosťami a zručnosťami to neuchopia, tak to jednoducho ich mozog vyrieši tak, že sa pozrú na to zjednodušenou, až sploštenou optikou. Veľa vecí si v mozgu „upratujeme“ z dôvodu, aby sme prežili…

Tak, čo si odporučme? Premýšľať. To je cesta von z týchto mechanizmov pre prežitie, ktoré nemusia vždy znamenať ľahšie prežitie. Paradoxne práve naopak. Môže nás to ohroziť a to aj na samotnom živote.


https://cs.wikipedia.org/wiki/Myslitel

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář