Dunning-Krugerov efekt v manažmentu

Slyšeli jste již o Dunning-Krugerově efektu? Ne? Tak si ho ve zkratce  vysvětlíme.

Ide o to, že ľudia s malou, alebo menej kvalitnou odbornosťou, či kompetenciami majú tendenciu svoje výsledky preceňovať a naopak ľudia s vysokou mierou odbornosti a kompetencií majú tendenciu sa naopak podceňovať. Teda, že miera a kvalita kompetencií a zručností v určitom odbore má vplyv na sebahodnotenie a na hodnotenie druhých.

A ako to môžeme premietnuť do manažmentu? Jednoducho. Manažment sú tiež živí ľudia. A nie každý manažér je zakladateľom spoločnosti. A tak, pokiaľ nebudeme mať kvalitné HR, tak sa nám, /firme/ môže celkom jednoducho stať, že sa obklopíme ľuďmi menej kvalitnými, ktorí to budú nejaký čas vedieť hrať. Lebo, ak vychádzame s D-K efektu, budú celkom prirodzene takýto zamestnanci sebavedomí, nebojácni, istí sebou samými, atď. /Áno, samé pozitívne charakterové vlastnosti, že…?/ Aspoň pre mnohé výberové konania určite pozitívne a potrebné.

Áno, ak robíme výber akosi „na kolenách“, tak ľudia, ktorí vedia o sebe, o práci, o zmysle, aj zdravo pochybovať, sú odsunutí na vedľajšiu koľaj. A my po pár mesiacoch zisťujeme, že tí sebavedomí hráči iba precenili svoje schopnosti a zručnosti, lebo D-K efekt. A firma má problém, predovšetkým finančný. Každý zle vybratý zamestnanec stojí firmu priemerne šesť jeho mesačných superhrubých miezd, teda miezd aj s odvodmi, daňami…

Máme, firmy, peniaze na vyhadzovanie? Akiste nie. Tak pamätajme: Dunning-Krugerov efekt!


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář