Occamova britva nielen v podnikaní

Zjednodušene povedané, ide o teóriu, ktorá hovorí o tom, že ak sa nám ponúkajú pri riešení viaceré možnosti, spravidla najvhodnejšie riešenie, resp. vysvetlenie určitého javu, bude zväčša to najjednoduchšie.

Alebo, ešte inak povedané, ide o teóriu logického zjednodušenia v duchu, že keď na základe skúsenosti predpokladáme pri určitom jave nejaký výsledok, pravdepodobnejšie bude, že sa aj dostaví, než že sa dostaví výsledok, ktorý má na základe početností jeho výskytu menšiu pravdepodobnosť.  Tak napr., keď nejaké mužstvo vyhralo osem z desiatich zápasov v poslednom roku, tak podľa tejto teórie vyhrá najpravdepodobnejšie aj ten nasledujúci. Alebo, ak pri niekom, kto, a to už pomaly vchádzame do manažmentu, vedel dobre investovať do akcií, napr. taký W. Buffett, tak podľa Occamovej britvy sa mu najpravdepodobnejšie tak dobre bude dariť aj najbližšie. Pozor! Platí to aj opačne. A tak veta, keď sa mi to nepodarilo za sebou už tri razy, väčšia pravdepodobnosť tak bude, že sa mi to nepodarí ani po štvrtý raz, a nie ako si mysle predstavujeme…že sa to už práve preto podariť musí.

Vyznieva to akosi pochmúrne. Máte pravdu…Ale táto teória nakoniec už mnohokrát vede, resp. aj v bežnom živote, alebo v pracovnom, bola paradoxne nápomocná.  Ukazuje nám totiž cestu. Že sa netreba  spoliehať iba na naše mylné presvedčenie, vieru a prianie /mnoho razy iba zbožné/, že to dopadne dobre a že tentoraz to už musí dopadnúť dobre.

Aj vďaka teórii Occamovej britvy sa paradoxne  môžeme  na veci pozrieť novým pohľadom  a ísť na problém novými postupmi práve pre onú viac menej istotu, že to najpravdepodobnejšie, práve bez toho nového nazerania na problém, dopadne tak, ako už viac razy pred tým.

To je práve ten paradox tejto teórie. Má v sebe potenciál pre naše uvedomenie si kontextu.  Vo firme to môžeme v celku dobre využiť.  A to nielen pri výberoch ľudí, ale aj pri samotnom investovaní. A aj v súkromí. /Ja som napríklad nevstúpil do ďalších pilierov dôchodkového sporenia práve z dôvodu, lebo už toľko razy ma štát presvedčil, že to s financiami nevie, a ani nechce vedieť a vyzerá to tak, že som spravil dobre./

Vrátim sa však späť k Buffettovi. Možno aj on si pri svojej stratégii pomáha touto teóriou. Môže napríklad kalkulovať s tým, že ak investícia do energeticky náročných projektov v minulosti viac razy nedopadla, tak nebude robiť veľké nákupy Bitcoinu, ale siahne napr. po nízkoenergetickom altcoine.  Ale to už, samozrejme, fantazírujem. Ak by som o tom vedel oveľa viac, tak som Buffettov spoločník…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Pexels,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář