Chytré (SMART) cíle – T

SMART, KARAT, chytré cíle

V předposledním díle miniseriálu o tzv. „chytrých cílech“ se podíváme na poslední písmenko ve zkratce SMART.

Z minulých dílů seriálu víme, že každé písmenko z metodiky stanovování cílů SMART má nějaký konkrétní význam. A dnes jsme dospěli až k písmenku T. Co znamená je celkem lehce předvídatelné. Točí se to okolo času, takže:

 • Time bound – Ohraničený v čase: Je dobré, když každý cíl má určeno v jakém konkrétním čase se ho má dosáhnout. A to absolutně, protože jedině tak je to jasné a všemi stranami stejně pochopené. Že je to přece jasné a samozřejmé. To byste se divili, kolik nedorozumění v praxi okolo určení času vzniká. Příklad: když stanovíte, že se má např. prodat nějaké množství výrobků do listopadu, tak někdo si může myslet, že se tím rozumí 1.11. a někdo jiný 31.11.

Stejně jako všechna předchozí písmena ve zkratce SMART, má i T další možné významy. Mnoho se jich opět točí okolo času, např.:

 • Time Framed – Zasazený do časového rámce
 • Time Oriented – Časově orientovaný
 • Timed – Termínovaný
 • Time Boxed – Uzavřený v čase – neboli od-do
 • Time Based – Založený na čase
 • Time Specific – Konkrétní v čase
 • Timetabled – Načasovaný
 • Time Limited – Časově omezený

Pak jsou ale dva další významy, které se už nevztahují k času:

 • Tangible – Hmatatelný: Cíl je motivační pouze v okamžiku, kdy se něco jasně a viditelně změní. Je-li to cíl typu „mělo by se vylepšit naše hospodaření“, pak takto definován opravdu není hmatatelný, protože pod tímto nekonkrétním zadáním si každý představí něco jiného.
 • Trackable – Dohledatelný: I tento význam vypadá samozřejmě, ale kolikrát už se stalo, že byl stanoven cíl, který nakonec nikdo neuměl změřit. A to i přesto, že na začátku vypadal tak konkrétně jako např.: „Zvedneme náš podíl na trhu na alespoň 55%“. Jenže co je onen „trh“? A kde vůbec vezmeme čísla, kolik se toho skutečně prodá?

No a tady bychom mohli skončit. Jenže každá metodika jednou zastará, a tak i SMART se dočkal „upgrade“. Chytré cíle byly nahrazeny ještě chytřejšími – SMARTER. Takže nekončíme a na přidaná dvě písmenka se podíváme někdy příště.


Všechny díly miniseriálu o cílech:

Sdílet na:
Michal Henych

Michal Henych

Michal Henych působí mnoho let v oblasti systematického rozvoje manažerů. Jeho přístup a názory na to, jak management dělat úspěšně, můžete lépe poznat z mnoha článků, které publikuje i na tomto portálu. Zkušenosti zde uvedené čerpá z mnoha desítek firem a od stovek manažerů, které za poslední roky při své práci poznal.

Komentář