Chytré (SMART) cíle – A

SMART, KARAT, chytré cíle

Dnes opět navážeme na téma stanovování cílů a podíváme se podrobněji na to, co znamená písmeno A ve zkratce SMART.

Musím z vlastní zkušenosti říct, že stanovování cílů je pro manažery celkem náročná disciplína. Celkem často jsou stanoveny velmi nekonkrétně, bez termínů, či konkrétních měřitelných hodnot. Aby se to nestávalo i vám, může vám pomoci metodika SMART. Pojďme se dnes podívat podrobněji na to, co znamená písmeno A v této zkratce:

  • Attainable/Achievable – dosažitelný: pokud se cíl jeví pracovníkovi jako nedosažitelný, asi jeho splnění nevěnuje příliš mnoho energie. ale platí to i opačně. Pokud bude příliš snadno splnitelný, bude mít pracovník tendenci úkol odkládat na poslední chvíli a hrozí tak riziko, že jej nakonec ani nestihne. Třeba kvůli tomu, že při bližším prozkoumání cíl tak snadný nebude a bude vyžadovat více úsilí a času. V literatuře se dočtete, že optimální je, když pracovník věří tak z cca 50%, že cíle dosáhne. Moje zkušenosti z prostředí v ČR jsou ale takové, že manažeři potřebují větší míru jistoty – cca 70%. A výkonní pracovníci ještě více – cca 80%. A ještě jedna „maličkost“ – u hodnocení dosažitelnosti cíle je důležitá víra pracovníka, že jej dosáhne. Ne vaše přesvědčení, že je toho schopen. A tyto dva pohledy mohou být v rozporu.

Písmeno A může mít ale i jiné významy, např.:

  • Appropriate – odpovídající: pozici, zkušenostem, či znalostem pracovníka, dále strategii a kultuře firmy apod.
  • Aligned – sladěný: podobný význam, jako v předchozím případě
  • Assignable – zadatelný: to snad ani nevyžaduje komentář :). Příliš složité, neurčité, komplexní či dokonce nezformulovatelné cíle těžko přenesete na někoho jiného
  • Action oriented – orientovaný na akci: pokud vytváříte věci „do šuplíku“, nebude vás to příliš motivovat. Cíl by měl vést ke konkrétním zlepšením.
  • Ambitious – ambiciózní: už je popsáno výše – cíl by měl být splnitelný, ale ne příliš snadno
  • Agreed – odsouhlasený: cíle je dobré vytvářet společně s pracovníkem, už kvůli tomu, že on musí věřit, že je schopen ho dosáhnout

 

Všechny díly miniseriálu o cílech:

Sdílet na:
Michal Henych

Michal Henych

Michal Henych působí mnoho let v oblasti systematického rozvoje manažerů. Jeho přístup a názory na to, jak management dělat úspěšně, můžete lépe poznat z mnoha článků, které publikuje i na tomto portálu. Zkušenosti zde uvedené čerpá z mnoha desítek firem a od stovek manažerů, které za poslední roky při své práci poznal.

Komentář