Změna je nejistota

Změna: manažerská mantra. Co se za tím skrývá …?

Ak ideme niečo vo firme, a nielen v nej meniť, mali by sme si uvedomiť tri veci:

  1. vždy je čo zlepšovať a zmena by mala byť k lepšiemu
  2. v zmenu musíme veriť
  3. zmena = neistota

Zmenu môžeme uskutočniť kvalitným projektom. O tom, ako by mal dobrý projekt vypadať, sme už písali. Môžeme použiť pri projektovom riadení ďalšie doplňujúce metódy. Áno, niekedy môže stačiť aj porada, stretnutie, „brainstormovanie“, brainwriting a mentálne mapy, ale…Najvhodnejší bude projekt.

V zmenu treba veriť? A nielen to, musíme tou zmenou žiť a premietať ju do každodennej rutiny vo firme.

Zmena je však neistota. V našej kultúre pomerne veľká. Čo to znamená? Že máme pomerne nízku toleranciu ku neistote.

Môžeme tú toleranciu zvýšiť?, respektíve: môžeme mať nižšiu neistotu z možnej zmeny? Áno, keď budeme disponovať s väčšími kompetenciami. Našimi vedomosťami, schopnosťami, zručnosťami a kvalitou našej sebareflexie.

…To je ako disponovanie zručnosťami pri šoférovaní auta. Keď už máme najazdených veľa kilometrov a aj bez nehody, naša tolerancia ku neistote je vyššia. Lebo máme zručnosti. Len tak nás niečo na možnej ceste neprekvapí…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář