Hlavně v kontextu

Pokud již něco děláme, myslím něco, co má znaky průzkumu, měli bychom to dělat a hlavně vyhodnocovat v kontextu, /v souvislostech./

Celkom dobre sa nám môže stať, že závery prieskumu budú vyzerať výborne, no v kontexte už nie. Ako napríklad s  často spomínaným ekonomickým rastom krajiny. Ak to však dáme do kontextu napríklad s deficitom, v konečnom dôsledku už to tak ružové nebude. Ak chceme ostať v realite, dajme dolu ružové okuliare a vyhodnocujme v kontextoch. Aj za cenu, že to môže „bolieť.“

Napriek „bolesti“ a katarzii však budeme môcť a budeme aj pravdepodobne vedieť problém lepšie popísať a riadiť jeho elimináciu, resp. jeho zmenu z problému v niečo, čo vieme riadiť.

Pravdepodobne, ak budeme rozmýšľať v kontexte hneď od začiatku plánovania zmeny, budeme sa stretávať na ceste učenia s menším počtom negatívnych prekvapení.

V dnešnom podnikaní sme si už zvykli na projekty. Na termíny, ako projektové tímy. Projektové riadenie.. Projektoví manažéri..Európske dotačné projekty.. Už aj na základných a stredných školách sa žiaci zoznamujú s projektmi.
Bez kontextu nám však pribúdajú projekty pre projekty…kopia sa tisícky strán dokumentov, ktoré sa iba ťažko implementujú…, veď akoby sa aj mohli?.. Neraz sa vravieva, …u nás je to špecifické, u nás neplatia citácie z kníh od Hammera, alebo Petersa…Ukazuje sa však, že aj ten na prvý pohľad neriešiteľný problém, ak dáme do vhodného kontextu, a uvedomíme si, že pri raste, musíme myslieť napr. na deficit, alebo že pri výbere ľudí pre simultánny let na Mars nebude až tak rozhodujúca technická gramotnosť, ale psychická odolnosť, tak riadenie, resp. implementácia takéhoto projektu môže byť aj úspešná.

Jeden príklad: projekt potravinovej pomoci v afrických krajinách…, bez kontextu je to iba šľachetná myšlienka… Bežní občania sa však reálne k pomoci takmer nikdy nedostanú. Projekt nezasadený do kontextu nevedie ku cieľu, riziká nie sú riadené, projekt sa nedarí implementovať, nie je udržateľný… Na papieri si však trúfalo žije svojim životom…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Greyson Fergon,

Photos 29162

www.freerangestock.com 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář