Respekt – moderní zaklínadlo

Respekt – slovo, které v sobě skrývá uznání, úctu i ohleduplnost vůči ostatním. Pocit, díky kterému se cítíme být platnou a potřebnou součástí naší společnosti.

Něco, co si přejí manažeři i zaměstnanci –  manažeři chtějí mít přirozený respekt od svých podřízených, zaměstnanci chtějí být respektováni svými nadřízenými jako odborníci a dobří zaměstnanci s potřebnými kvalitami… Ale jak je to v reálném životě? Máme dostatek respektu? Umíme respektovat ostatní a chovat se k nim tak, aby oni na oplátku respektovali nás? Pojďme se podívat na jeden reálný příklad manažerského emailu:

 Thank you very much for bullshit in long sentence and also in bold letter.
Approval doesn’t mean to follow just normal approval procedure.
If I’m you, I will inform my manager that what kind of problem I have and agree how I solve.
Practically official procedure/paper can follow later on if my manager agrees.
Don’t you think? Doesn´t matter of managers holiday, you should disturb them.
This is my expectation and you completely ignore or even didn’t notice.
Thank you very much again for showing us attitude to ignore management.
Thank you.
Thank you very much for bullshit excuse about holiday.
Do you know how other department prepare in advance and got approval in advance with me?
They are doing activity described in 1. normally, especially relating with money (even sometimes it is not perfect…)
You should learn from them…
Regards

Slova jako bullshit, shit, excuses, ignoring (záměrně nebudu dávat české ekvivalenty, jistě chápete proč) … se tak často opakovala, že to snad je jen těžko uvěřitelné. Ale ano, i takové emaily mohou dostávat Vaši lidé. A jaké potom mají pocity? Jak moc po přečtení takového emailu mohou respektovat svého manažera? Jak moc se cítí respektováni oni sami? Jistě, vše závisí i na kontextu, na vztahu manažer – podřízený, na odolnosti zaměstnance i na tom, jak vyzrálou osobností je, ale určitě tento email vzájemný vztah neposílil a emocionální konto rapidně kleslo.

Ať na to koukáme ze strany manažera nebo ze strany zaměstnance, zkusme si vždy při vypjatých chvílích uvědomit, že respekt je to, co hledáme, co chceme, co nám pomáhá vzájemně spolupracovat a domluvit se. Respekt se obdobně jako důvěra dlouho vytváří a velmi rychle o něj můžeme přijít (stačí jeden nepovedený email, špatně volená slova,  a to vše navíc třeba ve špatném rozpoložení). Mysleme na to při naší každodenní interakci s ostatními.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Merelize, 

Photos 36816

www.freerangestock.com 

 

Sdílet na:
Šárka Sehnalová

Šárka Sehnalová

Šárka je momentálně na rodičovské dovolené a zároveň pracuje na částečný úvazek jako mzdová účetní firmy T.RAD Czech s.r.o. Před nástupem na RD byla v této firmě 8 let zaměstnaná na pozici HR specialisty a měla krom mzdové agendy na starosti kompletní HR aktivity. Dálkově vystudovala obor personální management a organizační rozvoj na Masarykově univerzitě v Brně. Má ráda svou práci hlavně pro její rozmanitost a neobvyklé situace, se kterými se musí poprat.

Komentář