Ozdravný plán, pojďme na to!

Ozdravný plán. Co na tom může být tak složité? Mnohokrát jsem slyšel tuto větu z úst podnikatelů. Mysleli si, že mají jasnou představu. No pokud měli přesně formulovat, co vlastně chtějí a jak to má na konci vypadat, jasné kontury jejich představ se najednou začaly ztrácet. Proč?

 Ozdravný plán, jednoducho povedané, by mal obsahovať kompletnú stratégiu, teda spôsoby, ako to celé previesť. No ešte pred tým by sme mali vedieť formulovať, že čo chceme ozdravovať a ako to má na konci toho celého ozdravného procesu vypadať.

Väčšina firiem a ľudí v nich chcú ozdravovať všetko a na konci to má byť všetko ozdravené. Najlepšie, ak sa ozdraví všetko, zaraz a navždy. No áno, to je ideálne, ale ak budeme vágni vo výpočte toho čo chceme, a nebudeme formulovať víziu, tak to bude mať opačný efekt.

Najvhodnejšie bude, ak na to pôjdeme cez vhodný projekt. Ak do toho zapojíme čo najviac ľudí. Môžeme vytvoriť projektový tím, dokonca môže byť aj z externého prostredia. V tom prípade musí byť čo najvhodnejšie odkomunikovaný s interným tímom, resp. s čo najväčším počtom zamestnancov.

Ako má vypadať projekt, resp. projektové riadenie, sme už písali v iných článkoch. Tu si jeden z článkov  môžete prekliknúť.

Najlepšie bude, ak budeme mať predstavu, víziu toho, ako to má vypadať na konci. Znamená to hlavne to, mať postupy, ako to odmerať. Teda mať merateľné ukazovatele toho, že sme podnik ozdravili.

Dôležité bude taktiež myslieť na riziká. Ako s nimi naložiť, teda ako ich riadiť. Riziká, alebo úzke hrdlá sa pritrafia zakaždým. Treba s nimi rátať priamo v tvorbe stratégie.

Ozdravný proces je potrebné vedieť vnímať v kontexte. Mať na pamäti ekonomické trendy, politicko-spoločenské sily. Myslieť na konkurenciu a záujmové skupiny. To preto, aby sme neozdravovali niečo, čo v konečnom dôsledku nám neprinesie želaný efekt. A keď ozdravovať, tak majme na pamäti ozdravovanie ľudského tela. Nasadíme drahú medikamentóznu liečbu, alebo iba potlačíme symptómy choroby…? Bude záležať na kontexte…v akom štádiu choroby sme, aká je prognóza…a či už nie je neskoro…lebo sme problém neodhalili ešte včas…a metastázy zlých rozhodnutí sú už nenapraviteľné…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, admiller,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář