Ohrožená pracovní místa

Nástup automatizace a robotizace přichází rychle. Pro kvalitní a dobře načasované řešení však bohužel ty změny nastávají až příliš rychle.

To, že zmeny sú rýchle a stále sa zrýchľujú, si už pomaly začíname uvedomovať. S technickou revolúciou však prichádzajú zmeny vo všetkých odvetviach života a sú natoľko rýchle, že naše reakcie, reakcie firmy, resp. reakcie štátu sú mnohokrát skratkovité, nesprávne a aj deštrukčné. Tejto problematike sme sa venovali už aj v iných článkoch.  V dnešnom príspevku by som sa rád upriamil na ohrozené pracovné miesta týmito zmenami.

V priestore strednej Európy sa snažíme upnúť na jeden druh priemyslu, automobilový a to, že preferujeme iba technické odbory tiež nebude tým najšťastnejším riešením. Samozrejme, keď nám tu prevažuje jeden druh priemyslu, štát sa bude snažiť zvyšovať počty technických odborov, lebo chýbajú ľudia…Teraz. A čo bude potom…? A prečo v tom vidím problém? Viaceré výskumy totiž poukazujú na to, že práve priemysel a technické odbory budú postupne nahradzované robotmi. Inak povedané, všade tam, kde nebude nutná vysoká miera empatie, človeka veľmi ľahko a čoskoro nahradí robot. /Dokonca nás to čaká už aj v bankách, pri klasických prepážkach, kde nakoniec už aj teraz jednotliví „prepážkoví“ zamestnanci odpovedajú akoby naučenými formulkami./

V jednom z posledných prieskumov vyšli zamestnania, ako psychológ, logopéd, sociálny pracovník, lekár, zdravotná sestra a pod. ako najmenej ohrozené zamestnania…A to práve pre potrebu vysokej miery jemných zručností a to, zdá sa, u robotov tak skoro nebude.

A ako sa k tomu stavia štát cez volených a menovaných zástupcov vo vláde? Zatiaľ predovšetkým posmeškami smerom k študentom humanitných odborov…Ja tejto politike dosť dobre nerozumiem. Áno, ak cez rôzne daňové a iné úľavy získa štát veľkých hráčov v automobilovom priemysle a tí vedia zamestnať tisícky ľudí, tak pre vládnuce strany je to výhra. Zatiaľ. Pre populistu je to naviac ako-taká istota opätovnej zvoliteľnosti. To je jasné. No z hľadiska udržateľnosti a pridanej hodnoty ide o zlé rozhodnutia. Čo si myslíte?


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář