Na všechno být připraven?

V posledních článcích jsme se více méně věnovali potřebě změn, co se dotýká nejen například výkonu, nebo motivace, ale celé strategie. Platí to, ať už jde o naše vlastní, osobní rozhodnutí, nebo o společné, firemní … Psali jsme o změně v nás.

V tomto článku sa budem venovať zmenám zo širšieho náhľadu. Zmenám, ktoré prichádzajú zvonka. Vedie ma k tomu predovšetkým tá obrovská rýchlosť spoločenských zmien, ktoré skôr, či neskôr budeme musieť vo firmách započítavať do našich krátkodobých a dielčich rozhodnutí, ale aj do celkovej stratégie firmy.

V globálnom meradle sa svet mení. Nepočítame to už na roky, ani mesiace. Skôr sú to týždne a  dni. Niekedy iba hodiny vedia priniesť zmeny, ktoré, ak nie sme pripravení, môžu byť do značnej miery pre firmu fatálne.

Ako však dosiahnuť pripravenosť, keď predsa tieto zmeny, ich rýchlosť a variabilitu, ťažko môžeme odhadnúť…?

Prvé odporúčanie by mohlo znieť: nepreceňovať to, ako to vyzeralo v minulosti. Viaceré firmy už na to doplatili znížením zisku, odchodom ľudí, či dokonca zánikom.

Druhé odporúčanie by mohlo znieť: buďte pripravení na zmeny svojou stratégiou. Zmeny prídu určite, to je jediná istota… A stratégiu by sme mali mať rozpracovanú do detailov. Inak povedané, nikto a nič sa nespraví a nezačne fungovať samé od seba.

Tretie odporúčanie by mohlo znieť: pracujte aj s málo pravdepodobnými schémami. A buďte na ne pripravení v kvalitnom riadení rizík.

Štvrté odporúčanie by mohlo znieť: zmeny a rýchlo meniaci svet prijmite ako skutočnosť a nesnažte sa s tým bojovať. Ak chcete bojovať, lebo si natoľko veríte, môžem vám garantovať, že pravdepodobne prehráte.

Piate odporúčanie by mohlo znieť: pripravte sa na to, že po veľkej a náhlej zmene, môže prísť ešte väčšia a ešte rýchlejšie.

Ak by som mal zhrnúť túto prvú časť odporúčaní, prirovnal by som ich trebárs k zmenám v klíme. K nim mimochodom prichádza tiež v globálnom charaktere, toľko pretraktovaná globálna zmena klímy. Ale aj v lokálnom, keď nastáva náhla a mnohokrát aj meteorológmi málo očakávaná zmena, ktorej vývoj nemusia odhadnúť ani satelitné a družicové snímky. Len si spomeňte na tsunami v juhovýchodnej Ázii. Málokto predpokladal, že výška prílivovej vlny bude až taká, ak vychádzal z minulých udalostí…A potom, o pár rokov na to, tsunami udrelo znova a to v Japonsku…Ak sa vychádzalo zo štatistík, v takej krátkej časovej  perióde to bolo naozaj málo pravdepodobné, a predsa to prišlo…

O rýchlo meniacom sa svete sa vrátim v niektorom z nasledujúcich príspevkov.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Videodocproductions,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář