Co má udělat zákazník?

Mnohokrát mylně předpokládáme, že potenciální zákazník už ví, co má dělat. Neví…

V nejednej marketingovej kampani sa ide iba po povrchu v marketingovej komunikácii. Okrem nejasného zacielenia sa rovnako nejasne zameriava na vyvolanie potreby u potenciálneho zákazníka niečo spraviť. To niečo v najlepšom prípade by malo byť potreba využiť našu službu, alebo potreba kúpy nášho produktu.

Rovnako, ako nie v najvhodnejšej komunikácii vo vnútri firmy, kedy sa mylne predpokladá, že veď všetci to dobre chápu a každý už pôjde podľa stratégie. Na túto tému kolega napísal výborný článok o „Satovi a Samovi“ , ako dôsledku našej povrchnej komunikácie. Obdobné to bude aj pri odkomunikovaní toho, že chceme po zákazníkoch, aby si nás jednoducho kúpili.

Ak na to použijeme reklamné letáky, alebo pripravíme banner na nejakej webovej stránke a v bodoch napíšeme o našej službe, alebo produkte, pravdepodobne sa okrem pár „lajkov“, v tom lepšom prípade, nič zásadne nestane. Teda nik sa nenájde, kto by niečo išiel kupovať od nás, alebo využil našu službu. Prečo?

Jednak to musíme dobre zacieliť, a jednak, musíme byť v oznámení, čo najviac zrozumiteľní a vysvetliť, alebo aspoň naznačiť, čo po zákazníkoch chceme. Že skutočne niečo predávame, alebo ponúkame. Že to nie je len nejaká reklamná hra. Na pobavenie. Áno, z určitého pohľadu vždy ide o pobavenie, o zábavu. Jeden z prvých impulzov na strane zákazníka je zábava.  Firmy však musia ísť ďalej. Cez zábavu, alebo pomocou nej, dobre naformulovať oznámenie pre zákazníka s cieľom predaja produktu, či služby.

A bude treba odlíšiť, či náš potenciálny zákazník je jednotlivec, klient, alebo firma. A podľa toho voliť stratégiu napr. aj webových stránok. A samotný text.

Reklamný leták si môžete prirovnať k jedálnemu lístku. Musí byť výstižný, jednoduchý, zrozumiteľný,  nie preplácaný, teda nie veľa jedál, /služieb, ponúk, produktov/, jasné pravidlá, cena, dostupnosť. Zrozumiteľné pomenovanie…A hlavne, o čo nám ide. Čo je cieľom. Spokojný zákazník? To je strašne všeobecné a nakoniec, to by malo byť cieľom vždy, o tom sa už netreba ani zmieňovať. To je ako v reštaurácii: naobedovaný zákazník…

Inšpirácia:

  1. Kuchař, V. , „Medonosný marketing“.  Brno: BizBooks, 2019.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář