Business analýza, proč a jak

Business analýza by měla být pro firmy základem. Bez kvalitní BA jen těžko budeme formulovat svou strategii ke změnám. A bez neustálého zlepšování to bude mít vůbec nějaký smysl …?

BA je  analýza podniku, firmy, organizácie, jej zamerania, štruktúry, vzťahov, jednotlivých činností a prejavov, či charakteristík. Analýza však pravdepodobne nebude postačovať. Aby analýza bola kompletná a využiteľná pre strategické plánovanie a formulovanie cieľov, je nutné závery analýzy pochopiť v kontexte.

Na strategické plánovanie a naplnenie cieľov na základe výstupov z BA môžeme použiť projektové riadenie o ktorom sme už písali.

No dobre, ono to vyzerá tak jednoducho: najprv BA, potom projekt, cieľom bude pravdepodobne nejaká zmena k lepšiemu, či implementácia nejakého systému do firmy…Lenže…pokiaľ pôjdeme iba po povrchu, tak sa nám pomyselné ozubené kolieska začnú zadrhávať.

Ako tomu predísť?...Zainteresovať do BA, čo najväčší počet ľudí, a to tak, aby v tom videli aj zmysel, aby si to zobrali „za svoje“, nielen, že to musia.  Okrem zamestnancov by sa mali na BA podieľať aj ľudia „zvonku“, zo záujmových skupín: zákazník, človek z iného odvetvia, alebo aj konkurent…tí všetci svojou spätnou väzbou môžu veľmi prispieť…Už máme ľudí, už možno vidia zmysel v samotnej analýze, no teraz nasleduje stanovenie toho, čo ideme meniť,  a prečo, čo bude tá zmena na konci, teda čo bude cieľom ? A opäť to ľudia musia zobrať za svoje…A ak použijeme k tomu, ako metódu, projekt, opäť: ľudia, ktorý budú v tom vidieť zmysel. A musíme mať kvalitný tím, ktorí má svoje kompetencie a vie, ako na to…

Ak by som to mal zhrnúť, tak za Business analýzou sú ľudia, a zase ľudia. Kompetentní, schopní sformulovať cieľ a vidiaci v potrebe zmeny zmysel.

Toto bol taký základ ku BA, ku ktorej sa ešte v budúcich článkoch vrátim.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh, 

www.freerangestock.com 

 

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář