Procesy a projekty

Procesy a projekty

Dneska se podíváme na další dvojici manažerských termínů, které se často zaměňují. Projektové a procesní řízení zní téměř stejně….

Dokonce jsem při hledání na webu narazil na zdroje, které tyto termíny používají v jedné větě. Synonyma to ale rozhodně nejsou…

Proces (z latinského processus – postupovat, vyvíjet se) se v managementu používá pro posloupnost činností, které na sebe navazují. Tyto činnosti se opakují a jednotlivé části lze popsat. Příkladem může být např. proces nákupu zjednodušeně popsaný takto: zjištění potřebného množství součástek k objednání – výběr vhodného dodavatele – zaslání objednávky – příjem zboží na sklad.

Smyslem procesního řízení v organizaci je dosáhnout efektivity u opakujících se činností. Dále může být smyslem dodržení standardů kvality, zajištění zastupitelnosti pracovníků apod. K tomu je nutno proces neustále zlepšovat. Využívat zkušeností k tomu, aby při příštím opakování činností byly odstraněny chyby, ke kterým došlo v minulosti.

Projekt (z latinského pro-jicio, pro-iectum – návrh, rozvrh) se používá pro jednorázovou změnu. Např. zavedení systému hodnocení zaměstnanců. Nebo abych to zkomplikoval, tak projekt na zavedení procesního řízení. Průbeh těchto projektů bývá unikátní, obvykle se ho účastní více lidí a dopředu nelze přesně popsat, předpovídat činnosti, které bude nutno provést.

S trochu zjednodušení lze tedy říct, že procesní řízení se v managementu používá na opakované, snadněji popsatelné činnosti (výroba, nákup, prodej, …) a projekty na jednorázové a složitější řízené změny (zavedení nového informačního systému, …)

Co mají procesní i projektové řízení společné je, že obojí by mělo mít definovaný cíl. Nicméně stanovování měřitelných cílů je zase jiné téma, ke kterému se určitě vrátím v nějakém z následujících článků.


Zdroj obrázku: Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, www.freerangestock.com

Sdílet na:
Michal Henych

Michal Henych

Michal Henych působí mnoho let v oblasti systematického rozvoje manažerů. Jeho přístup a názory na to, jak management dělat úspěšně, můžete lépe poznat z mnoha článků, které publikuje i na tomto portálu. Zkušenosti zde uvedené čerpá z mnoha desítek firem a od stovek manažerů, které za poslední roky při své práci poznal.

Komentář