Zvyšování mezd z pohledu zaměstnavatele

Leden – měsíc, kdy zaměstnanci nejčastěji přemýšlejí o tom, že požádají o zvýšení mzdy nebo alespoň přemýšlejí o tom, jaké navýšení mzdy je asi čeká. Jak to ale vidí zaměstnavatel, co vše musí při navyšování mezd brát v potaz a jak by měl zaměstnanci oznámit, že mzdu nenavýší nebo navýší méně než je očekáváno?

Ano, je to tak, většina zaměstnanců je se svou mzdou nespokojena a byla by ráda, pokud by jejich mzda byla vyšší. Zaměstnavatel však pravděpodobně nemůže vyhovět všem a pokud ano, tak ne ve výši, jakou zaměstnanec za odvedenou práci očekává. Jak vše provést tak, aby byly obě strany spokojené?

Pojďme se trošku blíže podívat, co vše může vstupovat do hry:

  1. Aktuální finanční situace firmy a odhad na následující rok
  2. Plánovaný rozpočet (který je velmi často schvalován a osekáván mateřskou společností)
  3. Plánovaný počet zaměstnanců (s ohledem na předpokládaný objem práce)
  4. Situace na trhu práce (nedostatek zaměstnanců, mzdy v okolních firmách či podobných oborech)
  5. Průměrné náklady na 1 zaměstnance (včetně odvodů na SP a ZP, benefitů a péče o zaměstnance – například nákup a poskytování ochranných prostředků, kantýna, firemní svoz…)

Opravdu toho není málo a jistě to jsou jen základní položky. Zaměstnavatel tak musí připravit rozpočet s navýšením mezd a tento rozpočet v ideálním případě nepřekročit. A pak je na šéfech, aby zaměstnancům předali informaci o navyšování mezd.

Jak to udělat tak, aby při zvyšování mezd byli všichni spokojení? Hlavně férově, zaměstnanci totiž neodcházejí kvůli nízké mzdě, ale kvůli nespravedlnosti, kterou mohou pociťovat, pokud není systém mezd a navyšování transparentní a snadno pochopitelný.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh, www.freerangestock.com

Sdílet na:
Šárka Sehnalová

Šárka Sehnalová

Šárka je momentálně na rodičovské dovolené a zároveň pracuje na částečný úvazek jako mzdová účetní firmy T.RAD Czech s.r.o. Před nástupem na RD byla v této firmě 8 let zaměstnaná na pozici HR specialisty a měla krom mzdové agendy na starosti kompletní HR aktivity. Dálkově vystudovala obor personální management a organizační rozvoj na Masarykově univerzitě v Brně. Má ráda svou práci hlavně pro její rozmanitost a neobvyklé situace, se kterými se musí poprat.

Komentář