Zkušenosti ze zavádění Balanced Scorecard (BSC) ve společnostech CompuGroup Medical ČR a SR.

Se zájmem jsem si přečetl články pana Martina Válka z KARAT Software a Honzy Duby z Trimconu, se kterým se osobně znám a dlouhodobě spolupracuji. Nezbývá mi než potvrdit zkušenost, že „BSC se stává užitečným pomocníkem až ve chvíli, kdy jej začnou manažeři skutečně používat“.

Zastavil bych se a upozornil na na první pohled nenápadné slovíčka „skutečně“. Přeskočím nyní všechny ty náročné fáze příprav, během kterých se definují jednotlivá měřítka, přiděluje se jim citlivost, odpovědnost a váha a následně se seskupují do taktických a strategických cílů. Zkrátka, předpokládám, že jsou již prvotně nadefinovány, systém je funkční, sběr většiny informací je navíc automatizován přímo ze zdrojových systémů.

Osobní zkušenost mi potvrdila, že samotným zprovozněním, kdy jsou všechny důležité funkce systému formálně funkční, nicméně BSC není „vyladěný“, práce sice nezačíná, ale také ani zdaleka nekončí. Systém se chová jako nevyladěný hudební nástroj, který vydává zvuky, přitom ale trhá publiku uši. Vyladění navíc není jednorázovou záležitostí, ale neočekávaně dlouhým a náročným iteračním procesem v řádu měsíců.
Pozitivním zjištěním naopak bylo, že k tomu, aby byl systém prakticky využitelný, není v zásadě potřeba, aby byl stoprocentně nastaven od shora dolů. Musí ale fungovat jeho jádro, tedy základní principy, na kterých je vystavěn. S těmito principy musí být ztotožněni všichni klíčoví manažeři napříč odpovědnostmi a organizační strukturou.

S odstupem času jsme s ředitelem CGM, panem Přikrylem projekt prezentovali a hodnotili na konferenci IT pro Finance. Při přípravě mi prozradil, že si naše řešení vybral, protože jsme mu byli schopni nabídnout jednotnou prezentační platformu a propojení strategického reportingu formou BSC s operativou. Tou se v případě CGM rozumělo napojení na finanční ERP (SAP), CRM (SugarCRM), helpdesk (JIRA), flotilu automobilů (výstup ze systému leasingové společnosti), systém pro vyhodnocení spokojenosti zákazníků (Contacc) a další datové zdroje, včetně podpory plánování a manuálního vstupu nejrůznějších doplňujících informací prostřednictvím na míru vytvářených formulářů a šablon. To vše při zachování přísné logiky přístupových práv a rolí.

Omezenou prezentaci BSC připravovala původně ručně v systému Quickscore vedoucí controllingu. Proces záznamu dat do systému byl před zprovozněním živého propojení na zdrojové systémy pracný, zdlouhavý a i přes veškeré úsilí zatížený chybovostí. Navíc se nešlo v případě pochybností opřít se o detailní informace, které zůstávaly k dispozici pouze ve zdrojových systémech. V současné době spravuje bez nutnosti zásahu IT celé nastavení BSC, od definice nových měřítek, přiřazování do perspektiv, logiky vizualizace, nastavení prahů tolerance a red flags až po přiřazení vah a provázání do stromu taktických a strategických cílů.

Detailní výstupy často velice citlivých informací jsou prezentovány klíčovým manažerům podle přesně nastavených přístupových práv a rolí jen po přihlášení a ověření přístupu do systému. Vybrané informace jsou naopak publikovány bez nutnosti přihlašování prostřednictvím iFrame na firemním intranetu. Tím se potvrzuje role BSC jako nástroje pro strategické a operativní řízení a rozhodování.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh, Photos 61428

www.freerangestock.com 

Sdílet na:
Michal Rozehnal

Michal Rozehnal

Profesní život Michala Rozehnala se celý točí okolo manažerského účetnictví, reportingu a controllingu. Od roku 2011 je plně vytížen řízením firmy Reporting.cz, kde se věnuje stejnojmenném projektu. Tyto systémy pomáhal zavádět v mnoha firmách a proto se o své mnoholeté zkušenosti s vámi zde dělí.

Komentář