Jak použít Balanced Scorecard ve firmě

Jak zavést Balanced Scorecard

V minulém článku jsem vám popisoval postup, kterým jsme zaváděli ve firmě KARAT nástroj Balanced Scorecard (BSC). Dnes bych vám chtěl podrobněji popsat k čemu všemu ho v rámci řízení firmy používáme.

Aby bylo zavedení úspěšné, neměl by být BSC jen “excelovskou tabulkou”, ale měl by existovat ve více podobách a ovlivňovat ostatní oblasti managementu:

BSC jako nástroj interní komunikace strategie

Dobře vymyšlený BSC nám dává jedinečnou možnost prezentovat firemní strategii v jednoduché, názorné, komplexní podobě. Pokud je BSC zpracováno i pro nižší úrovně firmy, dává jak manažerům, tak zaměstnancům jasnou představu o významu jejich práce, jak ovlivňují výsledek celku atd. Management tím zároveň říká – myslíme to vážně, zde jsou naše cíle a parametry pro jejich vyhodnocení. Mimochodem, náš BSC, tedy naše strategie, je v rámci firmy veřejná. Visí v kuchyňce tak, aby ji měli lidé neustále na očích.

Balanced Scorecard v praxi
Balanced Scorecard v praxi

BSC jako základ motivačního systému a pravidelného hodnocení výkonu

Jsem přesvědčený, že návaznost motivačního systému na BSC je velmi významným – kritickým faktorem pro jeho úspěšné zavedení. Lidé přirozeně mění své chování tak, aby maximalizovali svůj osobní prospěch. Pokud opravdu chcete dosahovat cílů, které jste si vytyčili, motivační systém musí s nimi být v harmonii. Neboli hodnotit a odměňovat musíte lidi za výkony, které jsou pro dosažení výsledků pro vás klíčové.

BSC jako podklad pro rozhodování

Pokud jste nuceni stále dělat operativní rozhodnutí, „konfrontujte je“ (a nutně k tomu i své kolegy) s cíli v BSC. Tuto strategii jste vymýšleli společně, s chladnou hlavou, s přihlédnutím k celkové situaci firmy a její dlouhodobé strategii. Dá vám to sílu učinit i takový „hřích“, jako odmítnout na první pohled výhodnou zakázku..

 

Minule jsem zmiňoval, že pro úspěch je nutné být hlavně trpělivý. A tak výše uvedené již třetím rokem ověřujeme v naší firemní praxi. Rozhodně doporučuji neustále dbát na dodržování pravidel, systému hodnocení atd., který jste si na začátku nastavili. Velmi rychle se může stát, že pod tlakem zakázek, díky nedůslednosti manažerů atd. bude celý systém postupně degradovat a jeho revitalizace je mnohem náročnější (ztracená důvěra atd..), než jeho vlastní zavedení.


Zdroj obrázku: Flickr – Wolfgang Staudt, Three (licence Creative Commons)

Sdílet na:
Martin Válek

Martin Válek

Martin Válek je generálním ředitelem ve společnosti KARAT Software a.s. Dlouhodobě se zajímá o procesní řízení, řízení lidských zdrojů, business intelligence. Velkou výzvou je nalézání řešení, jak skloubit řízení firmy s IT technologiemi.

Komentář