Jak úspěšně zavést Balanced Scorecard

Balanced Scorecard

Jako každý manažerský nástroj, tak i Balanced Scorecard (BSC) se stává užitečným pomocníkem teprve poté, co jej začnou manažeři ve firmě skutečně používat. Jak toho ale dosáhnout?

V první řadě je třeba si uvědomit, že BSC není jediný správný nástroj pro řízení firmy. Nezbytným předpokladem pro úspěšné zavedení BSC u nás bylo to, že jako nástroj pro firemní řízení byl vybrán po úvaze, ve které management firmy zhodnotil zejména tyto klíčové faktory:

  • situaci firmy na trhu
  • styl rozhodování a řízení, který chce realizovat
  • schopnosti a znalosti manažerů
  • firemní kulturu

Jinými slovy, nešlo o rychlé “rozhodnutí z úleku”. Nejprve jsme se v týmu managementu shodli na tom, že v naší konkrétní situaci nám tento nástroj může pomoci lépe řídit firmu.

Po dosažení této shody bylo dalším důležitým úkolem managementu zabezpečit, aby se BSC stal ústředním prvkem řízení firmy. Tedy dalo by se říct, že BSC postupně nahradil všechny ostatní nástroje, zejména různé excelovské tabulky a statistiky.

V návaznosti na to, jsme začali používat Balanced scorecard i jako:

  • nástroj pro interní prezentaci strategie
  • základ motivačního systému včetně pravidelného hodnocení výkonu
  • podklad pro důležitá rozhodnutí – ať už operativní, ale hlavně strategická

A klíčový faktor úspěchu? Hlavně trpělivost. Z výše uvedeného je asi jasné, že nejde o práci na týdny, ale spíše na měsíce až roky. To je pro dnešek vše a příště se ještě detailněji vrátím k jednotlivým oblastem použití BSC ve firmě a vysvětlím je trochu detailněji.


Zdroj obrázku: Flickr – Luis Romero, Balance (licence Creative Commons)

Sdílet na:
Martin Válek

Martin Válek

Martin Válek je generálním ředitelem ve společnosti KARAT Software a.s. Dlouhodobě se zajímá o procesní řízení, řízení lidských zdrojů, business intelligence. Velkou výzvou je nalézání řešení, jak skloubit řízení firmy s IT technologiemi.

Komentář