Zkoumáme trh

Udělat průběžný průzkum je nevyhnutnost.

Používame termín prieskum trhu, alebo marketingový prieskum. Znamená to aj prieskum vlastnej organizácie, svojich ľudí. Seba samého. Konkurencie. Možností. Minulosti. Je toho naozaj dosť, čo môžeme všetko preskúmavať a čo nám môže pravdepodobne pomôcť v ďalšom smerovaní podnikania.

Náš samotný prieskum by mal obsahovať kvalitatívnu a kvantitatívnu časť. V kvalitatívnej pôjdeme skôr po mäkkých dátach, naopak v kvantitatívnej po tvrdých.

Ako sme sa to učili robiť my vo firme? Prieskum sme si rozdelili na firemný, teda smerom dnu a na vonkajší, smerom ku konkurencii, alebo aj do iných segmentov. Osloviť iné segmenty môže byť tiež prínosné, lebo dostaneme pohľad z iného uhla, ktorý nie je zaťažený  s tým ako to v našom segmente neide. Pripravili sme si vždy priemerne 7- 10 otázok, podotýkam otvorených. Teda takých, aby respondent nemohol odpovedať iba áno, alebo nie. Otázky by mali byť koncipované, aby respondent mal možnosť širšie odpovedať, alebo bol pozitívne manipulovaný na širšiu odpoveď a my sme sa mohli čo najviac dozvedieť. Otázky sme rozdelili do dvoch skupín, ako som písal. Do vnútra  a von. A ďalej sme ich rozdelili na už spomenuté kvalitatívne a kvantitatívne. Okrem otázok, na ktoré respondenti môžu odpovedať obšírnejšie, môžeme použiť otázky, kde odpovede odstupňujeme na stupnici a respondenti potom odpovedajú podľa svojho uváženia a priklonia sa k určitej hodnote, napr. od  určite áno, po určite nie.

Vopred sme si pripravili menovite, koho sa budeme pýtať, kto sa bude pýtať, akým spôsobom dané osoby oslovíme, ako budeme zbierať dáta, načasovanie, zodpovedná osoba. Častou chybou je, že sa zašle mail s otázkami, a my mylne predpokladáme, že respondent odpovie a zašle nám to obratom. Nebude tomu tak. Treba voliť viaceré spôsoby oslovenia súčasne, dať respondentovi dostatočne dlhý čas na zodpovedanie otázok. Nejako ho motivovať. Samozrejme to najdôležitejšie je dobre odkomunikovať dôvod a cieľ výskumu.

Ďalšími metódami marketingového prieskumu môže byť napr. internetové vyhľadávanie, potvrdzovanie si, resp. vyvracanie predpokladov pomocou odbornej literatúry, resp. tlačených periodík, či internetových stránok, taktiež prieskum samotným pozorovaním trhu.

Najlepšie je, keď na tom ktorom prieskume získajú obe strany, teda samotná firma, ktorá robí prieskum a nakoniec aj samotní respondenti.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář