Zenón efekt v manažmente?

Je možné hovoriť o kvantovom efekte v manažmente? Jav nazvaný po Zenónovi, antickom filozofovi, v ktorom sa v skratke hovorí o tom, že ak nejaký kvantový systém sa dostatočne často pozoruje, alebo meria, tak nie je schopný zmeny, resp., že sa zastaví jeho vývoj v čase. Áno, je to jav, ktorý nám môže pripomínať Shrödingerové mačky, alebo teóriu relativity, teda niečo , čo zasahuje do filozofie, fyziky, možno až teológie a to súčasne.

Predstavte si šíp vystrelený z luku letiaci do cieľa. Jeho let je možno rozdeliť do nekonečného množstva okamžikov, kedy je šíp v nejakom statickom bode letu. V každom z týchto okamžikov je na mieste a neletí…Pripomína Vám to vo fyzike relativitu pohybu, keď sedíte vo vlaku a rozutekáte sa v ňom proti pohybu vlaku…?

No dobre, tak to odľahčime, nakoniec nejde mi ani o to, nejak podať vysvetlenie tohto javu a celkom vážne hovoriť o tom, že takto môžem celkom dobre vysvetliť čo bolo pred okamžikom vzniku, teda Big Bangom, keď vlastne nejestvoval čas, alebo sme iba boli pod neustálym sledovaním neviem čoho, ani koho…

Tak teda, opäť som siahol po nejakom efekte, resp. zákone z inej oblasti, aby sme si vysvetlili aj v manažmente mnohé, tak ťažko vysvetliteľné.

Podľa tohto efektu, keď budeme  vyhodnocovať trebárs čísla cash flow, tak sa nám môžu javiť čísla v rade za sebou ako nemenné pri dostatočnej nadmernej frekvencii kontroly. To dáva zmysel. Pri nadmernej frekvencii napr. merania rastu, nerastieme. No dobre, a čo tak psychologický dopad? Čo nám môže spôsobiť nadmerné časté meranie napr. už spomínaného rastu, keď sa nám zákonite vo vysokej frekvencii meraní budú javiť čísla nemenné? A to, že nerastieme. Môže to mať za následok jav, že sa začneme zle rozhodovať. Lebo chceme vidieť nejakú zmenu. Zápornú, kladnú, to je jedno. Akúkoľvek zmenu.

Áno, je to konštrukt, možno tak trocha pritiahnutý za vlasy. Iba som chcel poukázať na mnohokrát iracionalitu v našom rozhodovacom  procese pri riadení firmy, kedy nadmieru kontrolujeme pre neistotu. Inak povedané, nechajme firmu pracovať, a ľudí v nej, bez neustálej kontroly. Je to živý organizmus. Ak budeme nad ňou sedieť, tak to vyvolá prenesene onen Zenón efekt, a stav, kedy sa, akoby, zastaví čas.

Tento článok berte prosím, ako odľahčenie na koniec roka v medzisviatočnom období a ako z ďalších možností nazerania na riadenie, na manažment. V poslednom čase sa rád pohrávam s rôznymi teóriami z fyziky, resp. filozofie a skúšam nazerať na svet manažmentu práve cez túto nezvyčajnú optiku a občas, verte mi, práve tento neobvyklý uhoľ pohľadu mi otvára nové nazeranie na staré, platné a nemenné veci aj v manažmente.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář