Žen v technice přibývá

Dnes se ženy stále více začínají zajímat o technické obory průmyslové výroby a přestávají se techniky obávat. Předsudky, že technika je záležitost pouze mužů, se v podvědomí lidí začíná postupně vytrácet.

Na vysokých školách vznikají atraktivní, zajímavé a lukrativní technické obory, které dívky přitahují. Absolventky těchto oborů pak získané teoretické znalosti mohou v průmyslovém odvětví uplatnit. Pokud se ohlédneme na počet dívek a chlapců na vysokých školách, a to v technických oborech zjistíme, že stále více jsou zde zastoupeny dívky. Tyto studentky technických oborů jsou stále více ambiciózní a zapojují  se do nejrůznějších projektů, které mnohdy představují nejen zlepšování jednotlivých prvků ve výrobě, ale nezřídka tvoří i unikátní námět ke vzniku přidané hodnoty finálního výrobku.

Co se týká průmyslové výroby, tak faktem je, že počet žen zde v technických oborech neustále přibývá. Podle statistických údajů jich v roce 2010 bylo 450 tisíc, v roce 2016 přes 500 tisíc a v roce 2018 již více než 510 tisíc.

Sami HR manažeři a vedoucí zaměstnanci připouštějí, že v mnoha technických oborech jsou ženy velmi dobré, navíc spolehlivé a pečlivé a se zájmem o technické pozice. A to dokonce o specifické obory, které byly donedávna vyloženě doménou mužů. Končí tedy doba, kdy ženy byly ve firmách zastoupeny například pouzev administrativě, obchodních a ekonomických pozicích, či ve skladovém hospodářství. Nově se též ženy začínají prosazovat v IT útvarech, ve střednícha vyšších manažerských pozicích, útvarech logistiky a bezpečnosti. Dnes již nikoho nepřekvapí, že ženy řídí nákladní automobily, autobusy městské dopravy a nejsou ani výjimkou na pozicích strojvůdce vlakové soupravy.

Pochopitelně nadále existují pracovní pozice, kde je stále nutností potřebná fyzická síla, kterou zvládnou jen muži a ženy nemůžou tyto práce vykonávat. I proto jsou legislativně upraveny pracovní podmínky žen.

Ženy totiž kromě jiného, mají mateřské poslání.  Z tohoto důvodu je chrání současná právní úprava, což je „Zákoník práce“ tedy zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další prováděcí předpisy.

Pracovní podmínky zaměstnankyň

Zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Je zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, a zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu. Jedná se o vyhlášku č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, kojícím zaměstnankyním a mladistvým zaměstnancům.

Manažeři na všech pozicích managementu musí vnímat změny ve společnosti a citlivě posoudit všechny správné parametry, aby nové zastoupení žen v technických pozicích bylo rovnocenné a vyvážené s muži včetně jejich ohodnocení. Jen tak bude jejich zapojování do více náročnějších technických oborů přínosné pro firmy i pro celou společnost.

Čerpáno a použito:

  1. Námět Profit – Ženy dobývají průmysl
  2. Vlastní zkušenosti z lektorské práce.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Bruce Mars,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář