Vždy to může být lepší

Po dovolených by to chtělo ve firmě nějaký restart. Na začátek bude vhodné připustit si, že to může být ještě lepší.

Ak si pripustíme, že to môže byť lepšie a že zmena je uskutočniteľná, tak až vtedy sa môžeme pustiť do plánovania zmeny. K týmto myšlienkam ma priviedla publikácia, už vlastne bestseller od J. Collinsa, „Good to great.“ Pri opätovnom listovaní si v nej, mimochodom aj pre inšpirácie na strategické zmeny, som sa začítal do už známeho „konceptu ježka.“ Priznám sa, vždy tam niečo nového pre seba, alebo pre firmu, prípadne pre mojich žiakov, nájdem.

Pripomeňme si o čo ide v „koncepte ježka.“ Zjednodušene o prienik troch kruhov:

  1. Pre čo ste skutočne nadchnutý?
  2. V čom môžete byť najlepší? Na svete.
  3. Čo poháňa váš motor? Ekonomický.

Poďme sa na to pozrieť bližšie a možno aj z iného pohľadu.

  1. Ak sme pre niečo nadchnutí, tak v tom najskôr budeme vidieť zmysel. Sme nadchnutí pre veci, ktoré nás, firmu, alebo aj naše okolie posunú ďalej. Kde vidíme, čo bude na konci, za horizontom realizovania.
  2. J. Collins píše o tom, v čom môžeme byť najlepší na svete. Ono to na prvé prečítanie môže viacerým pripadať ako prehnané vyjadrenie, ako metafora, či hyperbola. Ak však nerozmýšľame globálne, a nemáme globálne ciele, máme malú šancu dosiahnuť niečo aj na lokálnej úrovni.
  3. J.Collins  v tomto bode viac zmieňuje ekonomický motor. V prípade, že má na mysli predovšetkým súkromný sektor. Osobne som mal dilemu, či pri výuke v štátnej sfére má zmysel sa zmieňovať o tomto bode. Až som dospel k záveru, že áno. Nakoniec, aj štátna sféra musí mať na pamäti ekonomické ukazovatele. Aj keď napr. ich stredný, či nižší management nie priamo. A nakoniec, tým motorom, môže byť dosť dobre aj dopyt v sociálnej oblasti a pod., kde nejde primárne o ekonomiku. A tak motor môže poháňať aj odkázanosť slabších práve na vás.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jaime Burciaga,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář