Výběr alternativ pro změnu

V posledním článku jsem psal o nezbytnosti a potřebě dělat ve firmě změny k lepšímu. Na co však musíme myslet při výběru nejvhodnějších alternativ možných změn?

Pri riešení problémov a príprave zmien vyberáme možné alternatívy, ako by to mohlo vyzerať na konci nášho úsilia. Na začiatok je celkom vhodné, aby sme si k tomu sadli a možno použili mentálnu mapu.  Ako som už písal, v závislosti od veľkosti firmy sa aj na tomto môžu podieľať všetci členovia tímu, alebo, ak ide o veľkú spoločnosť, tak užší tím, ktorý tú zmenu prináša. Do mentálnej mapy je vhodné zadefinovať základné postuláty, z ktorých sa bude neskôr vychádzať.

V druhom kole si stanovíme kritéria pre pre výber alternatív. Mali by sme to však robiť na základe spätných väzieb vo firme, samozrejme spätných väzieb od našich klientov a prípadne aj konkurencie. Kritéria si môžeme stanoviť v závislosti napríklad:

  • od časovej a finančnej dostupnosti,
  • udržateľnosti,
  • odolnosti voči rizikám,
  • potenciálu pre posun kultúry požadovaným smerom,
  • potenciálu pre spoluvytváranie hodnôt so zákazníkmi,
  • unikátnosti a obtiažnosti napodobiteľnosti

Pri výbere môžeme použiť hodnoty  od 1…po 10.

V ďalšom kole si ich ešte podrobnejšie zanalyzujeme. Určíme si ich slabé a silné stránky a ako sa majú napr. k našej firemnej kultúre, ku ľudským zdrojom, k našej stratégii.

Nakoniec prevedieme analýzu rizík u  víťazných alternatív. Vyzerá to byť jednoduché, ale iba trpezlivý postup nás môže doviesť k požadovanému cieľu.

V článku boli použité materiály z MBA dizertačnej práce, autor: Rudolf Hauzer, 2013


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář