Vôľa k moci

„Vôľa k pravde núti k otvorenosti, vôľa k moci k uzavretosti.“ 1.

Začal som slovami filozofa  K. Jaspersa. Skúsim sa pozrieť na tieto slová optikou modernejšou a možno viac v intenciách riadenia. Predstavujem si onú krabicu, to je to naše firemné myslenie a nazeranie na svet, keď sa otvorí a my z nej obrazne povedané, vystúpime. Vidíme seba samých, svoje firmy. Možno aj svoje nedostatky v riadení. Teda možno uvidíme všetko viac v realite. Možno viac v pravde.

Na druhej strane, ak pomyselne ostávame v onej krabici, jednak strácame pravdivý a reálny pohľad na seba, na svoje podnikanie a jednak, sekundárne, budeme presvedčení, že pravdu vlastníme a že si ju otočíme na „svoj obraz“ kedykoľvek sa nám zachce. Inak povedané, že máme moc nad všetkým, a to len preto, mýliac sa, že si nenastavujeme zrkadlo pravdy.

Ako potom vyzerá taký manažér, taká firma, v prenesenom význame filozofie Jaspersa? Ako zdanlivo dobre fungujúci stroj, navonok, a sebavedomý manažér, ktorý je však po vzoru Andersena, „nahý“…

Vôľa, alebo túžba po moci je v nás, o tom niet pochýb, ostávame však v omyle, ak predpokladáme, že to nejde paralelne so skromnosťou a teda prerozdelením moci  /medzi zamestnancov/. Respektíve, otvorením sa svetu /spoluprácou s inými firmami…/

Vystúpime z krabice a zisťujeme, že moc môžu mať súčasne s našou mocou aj naši obchodní partneri, dokonca konkurencia a že vo firme nemusím mať moc iba ja, ako manažér, ale že moc môže a musí mať predsa celá firma. Každý jeden človiečik v nej.

Možno tak nejak si môžeme vysvetliť a aplikovať myšlienky filozofa na našu súčasnosť a firemné dianie…

A všimnite si, Jaspers dáva do protikladu pravdu a moc, nie pravdu a klamstvo…

  1. Jaspers, K., „Malá škola filozofického myslenia. Bratislava: Kalligram, 2002.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Brea Soul,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář