Vlčí svorka: inspirace pro manažment

Během volných svátečních dní jsem se začetl do knížky o vlcích. O jejich fungování. O tom jak plánují, jakou strategii volí a co jsou jejich priority.

Čakal som zaujímavé čítanie. To jednoznačne. No prekvapilo ma zistenie, že je to v značnej miere aj o riadení. Pribúdajúcimi stranami som sa čo to priučil nielen o samotnej stratégii, plánovaní, určovaní si cieľov, vodcovstve, ale nakoniec aj o pravidlách, hodnotách a kultúre. Prekvapil ma však hlavne ten pohľad na „ľudské“ manažovanie z pohľadu, akoby zvonka. Zo strany divočiny, prírody, alebo, ak chcete: nespútanosti, slobody a geniálnej jednoduchosti.

Mnohí z nás, nielen manažérov vo firmách, ale aj prirodzených vodcov v iných a ďalších sociálnych skupinách, podskupinách, rodinách, by sme si našli veľa múdrej inšpirácie a učenia sa od našich vzdialených vlčích príbuzných.

Je fascinujúce sa dozvedieť, že vlky plánujú. Že majú svoj cieľ. Že majú stratégiu. A že postupujú podľa svojich pravidiel. Že de facto, ako každá firma, alebo ľudská rodina sa odlišujú, tak aj každá vlčia svorka má tú svoju nezameniteľnú pečať a svoje priority.  Vlastne, v prenesenom význame, aj kultúru.

Pre vlkov veľa znamená starostlivosť o tých, ktorí im prináležia, ďalej hra a vytrvalosť. Tiež vám to evokuje modernú, dobre fungujúci firmu dneška? Mne áno. Vytrvalosť v podnikaní, dobrá starostlivosť o zamestnancov a aktivity, ktoré môžu pripomínať hry sú aj pre nás kľúčové.

Pri čítaní state o vlčej stratégii som si nemohol nespomenúť na modrý verzus červený oceán v ktorom sa v podnikaní pohybujeme. Vlky vo svojej slobode a bez ľudských predsudkov si volia „modrý oceán“ bez toho, že by museli zbytočne kalkulovať a podliehať panike pri opúšťaní tzv. bezpečnej zóny.

Nemenej zaujímavé boli riadky o tom, kto svorku vedie, a ako to je, keď vodca nie je ten na svojom mieste. Jednoducho časom príroda zabezpečí, že vodca, ktorý by mal byť prekážkou je proste vymenený. Áno, pre nás zväčša , krutým spôsobom. Organizačná štruktúra je vo svorke samozrejme akoby nedemokratická z nášho pohľadu, ale ide o divočinu. A nakoniec aj v „divočine“ našich niektorých stratových a zároveň dotovaných podnikov je to obdobné. Akurát, že tie „vlčie podniky“ majú zmysel…a aj pridanú hodnotu pre nás všetkých…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, CB,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář