Vizitky toho snesou…

Vizitky toho snesou

Jsou vizitky i v dnešním složitém světě nezbytné při mezi firemní komunikaci? A údaje na nich uvedené relevatné?

Vizitkami sa to nie len na firemných stretnutiach, poradách, kongresoch, či pracovných obedoch…len tak hemží. Ľudia si ich s obľubou vymieňajú už aj pri súkromných, alebo náhodných stretnutiach. Možno im pomaly odzvoní, keďže je tu Facebook, resp. LinkedIn a iné siete, či aplikácie, kde sa máme možnosť prezentovať. Vizitky sú však rýchle. Dokonca  patrí do bontónu, keď vizitku obdržím, aby som si ju hneď pozrel…

Papier však veľa znesie a naostatok dnes už nie je problém si vyrobiť vizitku doma na tlačiarni. A tak si tam môžem dať, trebárs, obľúbené CEO a pritom realita môže byž poriadne vzdialená.

Preto osobne dávam prednosť webu a hľadaniu súvislostí o dotyčnom, /alebo firme/ s ktorým budem napr. dohadovať obchod. Aby sme predišli situáciám, že veríme vizitke až príliš a dotyčný, s ktorým rokujeme, nemusí mať potrebné právomoci. A tak okrem LinkedInu a Facebooku, ktorý nakoniec tiež veľa znesie, pozriem napr. sociálnu sieť firiem: www.foaf.sk a pod.

A potom, aj keď to, čo je na vizitke, môže sa zdať ako reálne, ešte stále to môže byť irelevantné. A to vtedy, keď niekto sa stane zo dňa na deň odborníkom napr. na BI, lebo prešiel nie moc kvalitným výberovým procesom…

A je z toho poriadny guláš…Každý je pomaly CEO, a odborník na slovo vzatý… Ale musíme vedieť rozlišovať, aby sme prosperovali. Aby sme prežili…


Zdroj obrázku:Flickr, Ugur Akdemir, New QR Code Business Card (licence Creative Commons) 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář