Vhodnost facilitace I.

Facilitace. Kdy a proč. A co to vlastně znamená?

Facilitácia je mediácia. Porozumenie, empatia a podpora. Teda vedenie jednotlivca, alebo skupiny ku efektivite a výsledku. A to hlavne cez vhodnú motiváciu.

Kedy je dobré sa obrátiť na mediátora, resp. facilitátora? Vždy, keď sa vyskytne problém. No, lenže nie vždy vieme problém identifikovať a aj pomenovať.

Tak dajme tomu, že pomocou facilitácie sme problém identifikovali aj pomenovali. Tak ho ideme riešiť. Pri riešení však nastávajú dielčie problémy, tzv. úzke hrdlá. Opäť budeme potrebovať mediátora.  Aby tie úzke hrdlá našiel a pomenoval. A hľadal riešenia.

Do tohto procesu však musíme byť všetci, celá skupina, tím, zainteresovaní. Inak to nebude mať zmysel. Mediátor si spraví úlohu, firma zaplatí. A pri najbližšom probléme sme  opäť na začiatku. Nič sme sa nenaučili. Naučíme sa iba vtedy, keď to bude spoločná práca. Prežijeme si počas procesu mediácie dielčie katarzie, rep. aha efekty. Efekty, kedy sa nám tzv. rozjasní.

Takže úspech celého procesu bude najviac záležať na zaangažovaní sa ľudí.

Samozrejme, takto sa opäť dostávame ku kultúre organizácie, firmy. V silne hierarchických firmách bude veľa záležať od subjektívnych premenných na ktorých sa bude podieľať predovšetkým šéf. A tak sa môže stať, že facilitátora v takto riadených organizáciach využijú iba sporadicky, ak vôbec. A to je škoda.
Práve tam by ich potrebovali najviac. A to aj preto, že práve cez proces mediácie sa môže organizácii zmeniť kultúra tým dobrým smerom. Že ako? Práve vďaka spoločnej práce, dielčím katarziám a rozjasneniu mysle…

Pri písaní článku mi pomohlo predovšetkým:

  1. M. Wilkinson, „Tajemství facilitace“, vydalo vydavateľstvo Computer Press, Brno, 2011.
  2. vlastná lektorská prax a terapeutická prax.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, rawpixel,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář