Úspěch strategie současných lídrů

Úspěch tkví jednoznačně v dobré strategii. Co však znamená dobrá strategie a hlavně co znamená mít dobrou strategii v novém tisíciletí. I na toto se alespoň zčásti pokusím přinést pár odpovědí. A nakonec se podíváme na strategie jakoby skrytých lídrů, což je ještě zajímavější.

Pre pár rokmi som dostal do daru od „Alma mater“ publikáciu  H. Simona, „Skrytí šampióni 21. století.“ Autor v nej odkrýva „úspešné stratégie málo známych firiem.“ V skratke môžeme povedať, že dobrá stratégia je tá, pomocou ktorej sa firma, /alebo aj jednotlivec, skupina, spoločenstvo, tím, štát/ dostane k úspechu, teda že bude úspešná. Čo je to však byť úspešný? Samozrejme hodnota úspechu bude determinovaná  kultúrnym nastavením ľudí v štáte, spoločenstve, segmente, v odvetví…V prvom rade ale úspechom bude, ak sa pomocou stratégie dopátrame k cieľu, ktorý sme si stanovili. O stratégii sme na našich stránkach písali vo viacerých článkoch. Vyplýva z nich v zásade to, že:

 • stratégia je spôsob, ako dosiahnuť cieľ
 • na tvorbu stratégie môžeme použiť projektové riadenie
 • tvorba stratégie by mala byť tímovou prácou
 • stratégia nie je konštanta
 • so stratégiou by sa mali ľudia stotožniť

To je iba pár základných atribútov, ktorými by sme sa mali riadiť. Ak však chcem v tomto príspevku dať dôraz na nové tisícročie, alebo storočie, tak sa pozrime na to, v čom sú iné práve tie stratégie úspešných /a zároveň málo známych/ firiem súčasnosti.

Napríklad môže ísť o:

 • jedinečnosť /obtiažne napodobenie/
 • byť mimo pozornosti
 • diskrétnosť až rezervovanosť
 • maximálna sústredenosť na prácu
 • líderské tržné postavenie v určitom segmente
 • byť nepísaným meradlom kvality v odbore
 • využívanie poradcov z externého prostredia
 • kvalitný prieskum trhu, učenie sa na druhých, a s druhými
 • schopnosť ťažiť z kríz
 • skokový rozvoj firmy
 • maximálna empatia ku zákazníkom

Ku charakteristikám sa ešte vrátim v najbližších článkoch.

Ak však by som to mal zhrnúť, tak z toho všetkého „vytŕča“ maximálna schopnosť prežitia, teda prispôsobenia sa náhlym ekonomickým a spoločenským zmenám. Písať o rýchlo meniacom sa svete je už takmer klišé. Môžete namietať, že svet sa vždy menil…áno, ale dnešné zmeny majú globálny charakter, a vďaka geometricky rastúcemu toku informácií, včerajšie podmienky  dnes už nemusia platiť…a na tom treba stavať stratégiu…

Ak sa niekto cíti byť osamoteným  kráľom, mal by rátať s tým, že ostatní môžu byť nie na náprotivnej strane šachovnice, ale celkom kľudne aj na opačnej…


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Chance Agrella,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář