Typ vůdce

Jaký by měl být správný vůdce? A existuje nějaký charakteristický typ pro dobrého vůdce?

Je za nami pomaly doba, kedy vodca sa sám vyhlásil za vodcu a na počudovanie to okolie akceptovalo. Nebudem rozoberať všetky psychologické momenty, ktoré ruka v ruke s prekvapením a teda aj konsternovaním okolia sa podieľajú na tom, že je to vcelku dobre možné aj teraz.  Nemusíme pre príklady chodiť ďaleko, ani geograficky, ani v čase. Niektoré politické strany fungujú práve s takým typom vodcov.

V prvom rade: aký typ vodcu sa nakoniec v tej ktorej sociálnej skupine presadí bude záležať hlavne od kultúry, ktorou sa skupina riadi. Nie čo deklaruje navonok, ale aké hodnoty v skutočnosti vyznáva. Nakoniec, zvykne  sa vravievať: „Máme politikov presne takých, akých si zaslúžime.“ Je v tom žiaľ kus pravdy.  Môže sa však za určitých podmienok stať, že sa na nejaký čas presadí typ vodcu, ktorý nekorešponduje s kultúrou, lebo využil určitých taktík k dosiahnutiu moci. Časom je však takémuto vodcovi odňatá skupinou jeho pomyselná moc. A väčšinou je to sprevádzané hanbou a ponížením.  Príkladom môže byť potupný odchod manažéra Merril Lynch, O’ Neala.

Tak teda, typ vodcu je determinovaný typom kultúry. A čo by mal taký vodca spĺňať vo všeobecnosti? Čo ho predurčuje k tomu, aby sa ním stal?  Vo všeobecnosti platí, že ak vie strhnúť ľudí na svoju stranu. Alebo že, ak ľudia uveria jeho cieľom. Nemusíme chodiť ďaleko pre príklady. Prvé, čo nám akiste napadne, sú negatívni vodcovia: diktátori. Otázkou ostáva, bola taká hierarchia hodnôt, taká kultúra v spoločnosti, že sa vedeli presadiť? Nie, aj áno. Využili manipulatívnym spôsobom stav, v ktorom sa spoločnosti nachádzali. Predovšetkým to stavali na frustrácii ľudí. V tom boli diktátori možno v niečom podobní na manažérov typu O’ Neala a mnohých ďalších, ktorí nestavali na svojom prieniku neuveriteľnej zručnosti a skromnosti. Diktátori sú všelijakí, len nie skromní.

Tak teda poďme od diktátorov k manažérom tretieho tisícročia. Akými sú? Alebo akými by mali byť?

  • mal by byť vzdelaný
  • zručný
  • skromný
  • kontextový
  • zrelý
  • celistvý
  • mať dar vedieť ľudí nadchnúť pre dobrú vec
  • racionálny

Čo Vám ešte napadá? Možno ešte pod čiaru: mali by vedieť ovládať umenie myslieť, postiť a čakať. Toto som objavil v knihe od H. Hesseho, „Siddhártha“ na adresu šťastného a zrelého človeka.

 

Inšpiroval som sa:  Hesse, H., „Siddhártha“, Petrus, Bratislava, 2018

Sinek, S., „Lídři jedí poslední“, Jan Melvil Publishing, Praha, 2015


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář